NSZZ Solidarność '80 Region Dolnośląski

Władze Regionu Dolnośląskiego

Zarząd :

Przewodniczący Regionu Dolnośląskiego - Franciszek Meyer

Zastępca przewodniczącego - Jan Krasiński

Zastępca przewodniczącego - Piotr Kubiś

Sekretarz - Michał Łukaszczyk

Skarbnik - Bożena Małaszewska

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca - Stanisława Wasilewska

Zastępca przewodniczącego - Sebastian Markowski

Sekretarz - Roman Ciesielski

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć