NSZZ Solidarność '80 Region Dolnośląski

Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo - Wyborcze

Informujemy że w dniu 24 lutego 2017 r. o godzinie 8.00 odbedzie się WZD Regionu Dolnośląskiego w KG "Jubilat".

Dojazd ze Zgorzelca do Bogatyni na WZD po przystankach pracowniczych. Wyjazd z pod sadu o godz.7.00

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć