NSZZ Solidarność '80 Region Dolnośląski

Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność 80.

Informujemy że WZD odbędzie się 23 lutego 2018 roku o godzinie 9.00 w Górniczym Klubie "Jubilat" w Bogatyni.

Delegaci zostana jeszcze poinformowani drogą sms'ą.

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć