Podwyżki na 2023 rok w spółce Megaserwis podpisane !

 
Komunikat dla pracowników Megaserwis
W dniu 02.03.2023r strona społeczna w tym NSZZ Solidarność’80 KWB Turów wraz z Pracodawca Spółki Megaserwis  – zawarły porozumienie w temacie wzrostu wynagrodzenia dla Pracowników o kwotę 500 zł do płacy zasadniczej od miesiąca lutego 2023r. Strony ustaliły że przystąpią do dalszych uzgodnień wzrostu wynagrodzeń na 2023r po rozliczeniu I półrocza z uwzględnieniem inflacji za wskazany okres celem zawarciaporozumienia do 31 lipca 2023 rok.
 
 
 

Podwyżki na 2022 rok w spółce MegaSerwis podpisane !

Podwyżki na 2021 rok w spółce MegaSerwis podpisane !

W dniu dzisiejszym Związki Zawodowe uzgodniły z Zarządem Spółki wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.10.2021r. dla każdego pracownika zatrudnionego w MegaSerwis wg stanu zatrudnienia na dzień 01.11.2021r. w wysokości 150 zł bruttoWszystkim pracownikom zatrudnionym na dzień 01.11.2021r. 

Pracodawca wypłaci jednorazową, dodatkową premię w wysokości 

700 zł brutto Premia zostanie wypłacona z wynagrodzeniem za miesiąc październik  czyli 10.11.2021r.

 

Wszystkim pracownikom zatrudnionym na dzień 01.11.2021r. Pracodawca wypłaci jednorazową premię procentową w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - płatne na wypłatę w dniu 10.12.2021r.

 

 

 

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy ze spółki Mega Serwis:
Dziś 20.11.2018r  podpisaliśmy porozumienia w Mega Serwisie w sprawie wypłacania z ZFŚS w miesiącu grudniu pomocy finansowej w zależności od dochodów na os.
od 1000 do 700 zł,
- paczek mikołajkowych
- z zakładowego funduszu płac dodatkowej premii 20% za listopad
- oraz paczek mięsnych na święta.
Pozdrawiamy.

 

 

 

Podwyżki w spółce MegaSerwis podpisane !

W dniu dzisiejszym Związki Zawodowe uzgodniły z Zarządem Spółki wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.07.2018r dla każdego pracownika zatrudnionego w MegaSerwis wg stanu zatrudnienia na dzień 01.07.2018r w wysokości 150 zł brutto.

Wzrost stawki wynagrodzenia zasadniczego nie obejmie pracowników przebywających na urlopach wychowawczych i zasiłkach rehabilitacyjnych oraz pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Wzrost stawki wynagrodzenia zasadniczego nie obejmuję pracowników, którzy zarabiają ponad dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia za 2017 ok, obowiązującego w MegaSerwis.

Jednorazowo w miesiącu lipcu 2018r dla pracowników MegaSerwis objętych Regulaminem Wynagrodzenia MegaSerwis uruchamia się dodatkową premie z okazji 5 lecia spółki w wysokości 5% wynagrodzeń zasadniczych należnych za miesiąc czerwiec 2018r. Dodatkowa premia zostanie wypłacona w miesiącu lipcu z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec 2018r

 

 

 

 

 

POROZUMIENIE

W SPRAWIE REGULACJI PŁAC NA ROK 2017

W „MEGASERWIS” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BOGATYNI

ZAWARTE W DNIU 22 SIERPNIA 2017 ROKU

Strony uzgadniają wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.07.2017 r. każdego pracownika zatrudnionego w MegaSerwis sp. z o.o. wg stanu zatrudnienia na dzień 01.07.2017r. w wysokości 120,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych ). 

Wzrost stawki wynagrodzenia zasadniczego nie obejmie pracowników przebywających na urlopach wychowawczych i zasiłkach rehabilitacyjnych oraz pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego w prezentowanej wysokości wyczerpuje żądania Strony Społecznej w zakresie wzrostu wynagrodzenia za rok 2017.

Strony niniejszego porozumienia wspólnie i w porozumieniu ustalają, że o ile sytuacja ekonomiczna Spółki na to pozwoli to Pracodawca w porozumieniu ze Stroną Społeczną w miesiącu listopadzie 2017 r. uzgodnią kwestię ewentualnej wypłaty dodatkowego świadczenia na rzecz pracowników.

 


 

W dniu 21.12.2012 roku została zawiązana przez PGE GiEK S.A. MegaSerwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług serwisowych, głównie na rzecz Spółek z Grupy Kapitałowej PGE ale również na rzecz nowych Klientów.

Spółka oferuje specjalistyczne usługi sprzątania powierzchni biurowych i przemysłowych. Świadczy usługi pielęgnacji i utrzymania terenów zewnętrznych. Działalność serwisowa obejmuje ponadto prowadzenie stołówek zakładowych oraz pralni obsługującej zarówno podmioty przemysłowe jak i szpitale, przedszkola oraz placówki opiekuńcze.

Spółka posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowników oraz dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym na każdym polu działalności. Usługi wykonujemy rzetelnie i profesjonalnie.

Przedmiot działalności Spółki:
•    usługi sprzątania, w tym wyspecjalizowane sprzątanie powierzchni przemysłowych i wysokościowych,
•    utrzymanie i pielęgnacja terenów zewnętrznych,
•    żywienie zbiorowe prowadzone na terenach stołówek pracowniczych,
•    catering i obsług imprez zbiorowych,
•    usługi pralnicze.
 
Spółka współpracuje ściśle z sektorem energetycznym.
Największymi klientami są:
•    PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
•    PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
•    PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
•    PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
•    PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
•    „ELTUR-SERWIS”  sp. z  o. o.
•    „ELTUR-WAPORE” sp. z o. o.
•    Bestgum sp. z o. o.
•    PGE EO S.A. Oddział Zespół Elektrowni Wodnych Dychów,
•    PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz,
•    PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz,
•    ,,MEGAZEC" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
 
KONTAKT
MegaSerwis sp. z o. o.
ul. Pocztowa 15
59-920 Bogatynia
tel. +48 75 64 80 421
sekretariat@mega-serwis.com.pl
www.mega-serwis.com.pl
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć