Aktualności

Komunikat do Załogi - Koronawirus

Uwaga Koronowirus!

W dniu 17.03.2020 zebrał się sztab kryzysowy KWB Turów oraz przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych w Kopalni. Została omówiona sytuacja w regionie oraz podjęte przeciwdziałania przed możliwością rozprzestrzeniania się wirusa. Mimo braku środków ochrony indywidualnej na rynku, Pracodawca robi wszystko aby nie czekając na dostawy z rezerw centralnych, pozyskać środki we własnym zakresie z PKN Orlen. Już dziś w miejscach w których pracownicy muszą się spotkać w grupach ( łaźnie i place stykowe oraz inne miejsca podane przez dozór Kopalni ) są instalowane dozowniki z płynem dezynfekującym. Po zamówieniu termometrów przez Pracodawcę oczekujemy na ich dostawę , zostanie wprowadzony obowiązek pomiaru temperatury przed rozpoczęciem pracy. Pracodawca poinformował, że na  terenie Kopalni są przygotowane 2 punkty izolacji osób przejawiających objawy grypowe. Dyrektor zaapelował o umożliwienie wykorzystanie zaległego urlopu przez pracowników aby zminimalizować ilość osób na terenie zakładu z czym wiąże się mniejsze ryzyko zagrożenia. 

Jednak to całe działanie nie zdejmuje z nas obowiązku przestrzegania higieny osobistej – częste mycie i dezynfekowanie rąk, w miarę możliwości unikać spotkań grupowych z osobami, które mogą mieć kontakt z osobami rodzin poddanych kwarantannie, nie witanie się z podawaniem rąk. Zadbajmy o siebie i o naszych najbliższych.

Informujemy ze Siedziba naszego Związku Solidarność’80 funkcjonuje normalnie. Jesteśmy tam po to żeby reagować dla Was i w Waszym imieniu. Jednak gorąco Was zachęcamy do kontaktów telefonicznych. A tylko w wyjątkowych sytuacjach, osobistego kontaktu w biurze związku. Jest to trudny czas i wszyscy musimy być odpowiedzialni !

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć