Koncesja na wydobycie węgla przez Kopalnię Turów przedłużona

Minister Klimatu i Środowiska 28 kwietnia 2021 r. przedłużył termin obowiązywania obecnej koncesjina wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża

„Turów” do 2044 roku.

 

 

 

Urlopy okolicznościowe — rodzaje

  

Kodeks Pracy wyróżnia urlopy okolicznościowe, podzielone ze względu na ilość dni wolnych, które przysługują pracownikowi:

  

  •  2 dni — w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy

  

  • 1 dzień — w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

  

 

 

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć