Odpowiedz Dyrektora Oddziału KWB Turów:

 

 

Szanowni Państwo.

 

 

Z upoważnienia Dyrektora Oddziału, przypominam, że w związku z falą upałów, należy podejmować niezbędne działania organizacyjne w celu zapewnienia bezpiecznych i właściwych warunków pracy.

 

 

W szczególności osoby dozoru mają obowiązek zadbać o to, aby skutki upałów nie były uciążliwe dla pracowników,

 

 

1)      ograniczenie prac na otwartym terenie do niezbędnego minimum w szczycie występowania najwyższych temperatur,

 

 

2)      zapewnienie napoi regeneracyjnych w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących,

 

 

3)      natychmiastowe reagowanie na zgłoszenia pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować dostępne środki w celu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

 

Dziękujemy za szybką reakcje - odpowiedź Dyrektora Oddziału 

na Apel Strony Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sytuacji gdy wielu ludzi pada ofiarą zwolnień , redukcji etatów ,  wielu pracowników  zwraca się do nas z zapytaniem o członkostwo w związkach zawodowych.

 

Zapraszamy pracowników KWB Turów , oraz spółek zależnych do zapisywania się do naszego związku zawodowego NSZZ Solidarność’80.

 

Deklaracje członkowskie można pobrać u przewodniczących oddziałowych kół, na naszej stronie internetowej www.solidarnosc80.com oraz w siedzibie związku.

 

Masz pytanie ? Zadzwoń 757735504 Lub przyjdź do siedziby.

https://www.facebook.com/KmNszzSolidarnosc80KwbTurow/

 

 

Masz Facebook'a a nie polubiłeś jeszcze naszej strony informacyjnej ???

Tylko na naszym FB znajdziecie ważne informacje dotyczące naszej Komisji, naszej kopalni, naszego Regionu i wszystkiego z czym jest związana Energetyka.

Bądź na bieżąco https://www.facebook.com/KmNszzSolidarnosc80KwbTurow/

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć