Świadczenia

NOWE ŚWIADCZENIA STATUTOWE

NSZZ Solidarność’80 PGE KWB Turów S.A.

Obowiązują od 01.01.2019r.

 

1. Dofinansowanie do imprez oddziałowych 140 zł
2. Dofinansowanie koloni, zimowisk, obozów, wczasów rodzinnych, zielonych szkół
(2 razy w roku: raz w miesiącach zimowych, raz w letnich dzieci od 2 do 18 lat – pobyt co najmniej 10 dni)
80 zł
3. Z tytułu zgonu członka rodziny
(rodzice, teściowie, współmałżonek, dzieci - własne i przysposobione, brat i siostra)
250 zł
4. Narodziny dziecka 1000 zł
5. Odprawa rentowa 400 zł
6. Ślub członka związku 500 zł
7. Odprawa emerytalna
(świadczenie przysługuje po 1 roku przynależności do związku)
500 zł
8. Zgon członka związku

1000 zł

 9.

Wiązanka pogrzebowa dla zmarłego członka związku

100 zł

 10.

Zwrot kosztów badań mammograficznych dla członków związku oraz małżonek członków związku

 
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć