Świadczenia

NOWE ŚWIADCZENIA STATUTOWE

NSZZ Solidarność’80 PGE KWB Turów S.A.

Obowiązują od 20.01.2020r.

 

1.

Dofinansowanie do imprez oddziałowych

(świadczenie przysługuje po 3 miesiącach przynależności do związku)

150 zł
2.

Dofinansowanie koloni, zimowisk, obozów, wczasów rodzinnych, zielonych szkół
(2 razy w roku: raz w miesiącach zimowych, raz w letnich dzieci od 2 do 18 lat – pobyt co najmniej 5 dni)

80 zł
3.

Z tytułu zgonu członka rodziny
(rodzice, teściowie, współmałżonek, dzieci - własne i przysposobione, brat i siostra)

300 zł
4.

Narodziny dziecka

(świadczenie przysługuje po 12 miesiącach przynależności do związku)

1000 zł
5.

Odprawa rentowa

400 zł
6.

Ślub członka związku

(świadczenie przysługuje po 12 miesiącach  przynależności do związku)

500 zł
7.

Odprawa emerytalna
(świadczenie przysługuje po 12 miesiącach przynależności do związku)

500 zł
8.

Zgon członka związku

1000 zł

 9.

Wiązanka pogrzebowa dla zmarłego członka związku

200 zł

 10.

Zwrot kosztów badań mammograficznych dla członków związku oraz małżonek członków związku

 
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć