Aktualności

Komunikat przewozy pracownicze.
 
W związku z ponownym wprowadzeniem konieczności dokonywania pomiaru temperatury ciała pracowników wjeżdżających na teren Oddziału KWB Turów ze względu na pandemię COVID-19
od dnia 26.01.2022r. zostaną przyspieszone o 10 minut odjazdy wszystkich autobusów przewozów pracowniczych na dowozie I zmiany w dni robocze. Zmiana nie dotyczy linii 48 i 94 przywożących pracowników na godz. 7:00.
Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o poinformowanie podległych pracowników włącznie z tymi którzy aktualnie mają wolne.
Krzysztof Banasik
Z-ca Kierownika Działu-Główny Specjalista
Dział Administracji
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Tel.: +48 75 773 5774
Mobile: +48 669 987 191
Jolanta Nietrzeba-Marcinonis
Kierownik Wydziału
Wydział Organizacji i Administracji
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Tel.: +48 75 773 5152
Mobile: +48 669 987 152
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć