Aktualności

Komunikat
Informujemy, że od 07.03.2022 r. przywrócone zostaną pierwotne godziny odjazdu autobusów przewozów pracowniczych Oddziału KWB Turów na dowozie I zmiany w dni robocze.
Wyjątkiem będzie linia 73 której godzina odjazdu będzie przesunięta o 5 minut. Autobus ze Studnisk Górnych będzie odjeżdżał o godz. 04:40.
Od dnia dzisiejszego odstępujemy od mierzenia temperatury na bramach wjazdowych Oddziału KWB Turów i przywracamy ruch pojazdów samochodowych przez wszystkie bramy wjazdowe na teren Oddziału.
 
Z poważaniem
 
Zespół ds. zapobiegania, przeciwdziałania i
zwalczania koronawirusa
i innych chorób zakaźnych
w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć