Aktualności

WYBORY CZŁONKA ZARZĄDU PGE GiEK S.A. 21-24.03.2022r.
Komisja Międzyzakładowa Solidarność'80 w pełni popiera kandydata w wyborach członka Zarządu PGE GiEK S.A. wybieranego przez Pracowników Spółki w osobie kol. Waldemara Lutkowskiego.
Jego doświadczenie jakie nabył w trakcie pracy zawodowej, społecznej i związkowej uprawniają go do podjęcia ogromnego zobowiązania wobec Pracowników Spółki PGE GiEK. Bycie Członkiem Zarządu Spółki reprezentującym Pracowników to odpowiedzialność za każdego z Was razem i z osobna. Kolega Waldek ma społeczny i moralny obowiązek spełnić to zadanie poprzez bycie Głosem Pracowników w każdym dniu pracy w Zarządzie Spółki.
Jest to szczególnie ważne w obecnym okresie, gdzie proces zmian, jak i planowany proces transformacji w sektorze energetycznym i wydobywczym węgla brunatnego jest już przygotowany przez Rząd RP. To właśnie teraz Głos Pracowników musi być szczególnie słyszalny przy kreowaniu ich teraźniejszości i przyszłości.
Prosimy o udział w wyborach i oddanie swego głosu na kol. Waldemara Lutkowskiego.
 
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć