Aktualności

Związkowcy zapłacą niższy podatek.
Nowa ulga przyjęta przez rząd.
 
Pracownicy będący członkami związków zawodowych odliczą nawet 500 zł od dochodu w rozliczeniu PIT – o 200 zł więcej, niż początkowo zakładał "Polski ład". Sejm w piątek przyjął poprawkę zgłoszoną przez NSZZ „Solidarność”. "Podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc."
 
"Postulat podwyższenia limitu odliczenia składek członkowskich na rzecz związków zawodowych z 300 zł do 500 zł rocznie. Podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc." – czytamy w stanowisku resortu finansów w projekcie ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
"W trakcie konsultacji publicznych zaproponowane zostało zwiększenie tego limitu do 500 zł. Ponadto w przepisie normującym dokumentowanie tych wydatków (art. 26 ust. 7 ust. 5 ustawy PIT) zaproponowano, aby dokument ten mogła stanowić informacja PIT-11, w której już obecnie (w części G) pracodawca wykazuje wysokość pobranych z wynagrodzenia (na skutek otrzymanego od pracownika upoważnienia) podlegających odliczeniu składek na rzecz związków zawodowych" – czytamy w uzasadnieniu.
 
W 2018 roku w Polsce aktywnie działało 12,5 tys. organizacji związków zawodowych funkcjonujących na różnych szczeblach. Podmioty zrzeszały ponad 1,5 mln osób. Członkowie związków stanowili 4,9 proc. w odniesieniu do dorosłej ludności Polski oraz 16,3 proc. zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w zakładach zatrudniających powyżej 9 osób, podaje resort finansów, powołując się na dane GUS.
 
 
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć