Aktualności

Lekarze Ortopedzi

Przekazujemy informację Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów. LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w październiku 2022 roku. Termin wizyty specjalisty - 28.10.2022 r.(piątek), rejestracja od 18.10.2022 r. do 26.10.2022 r.
UWAGA !!! Lekarz ortopeda będzie przyjmował w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11. Rejestracja tylko dla uprawnionych osób (wg. regulaminu ZFŚS) od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 5 643.
UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć