Aktualności

W 2016 roku wzrosną składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na ZUS w górę? Przedsiębiorcy prowadzący firmy krócej niż 2 lata muszą liczyć się z podwyżką składek na ubezpieczenie społeczne w 2016 r., co będzie efektem podniesienia płacy minimalnej - wskazał ekspert Tax Care Marek Siudaj. Rząd zaproponował, by płaca wzrosła do 1850 zł.

"Planowane przez rząd podniesienie płacy na rok 2016 jest nieco wyraźniejsze niż w poprzednich latach – bo chodzi o wzrost rzędu 5,7-proc., tymczasem podwyżka na rok 2015 była 4-proc., zaś na rok 2014 – 5-proc." - wskazał ekspert.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że zgodnie z przepisami, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą korzystać przez pierwsze 2 lata z preferencyjnych, obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Przy ich wyliczeniu za podstawę przyjmuje się 30 proc. płacy minimalnej, co oznacza, że w nadchodzącym roku składki pójdą w górę.

"Jeśli utrzymają się plany rządu i podwyżka płacy minimalnej wyniesie 100 zł, to wówczas podstawa naliczania składek wzrośnie z 525 zł obecnie, do 555 zł" - wyliczył.

Wskazał, że w takiej sytuacji składka na ubezpieczenie emerytalne, która wynosi 19,52 proc. podstawy, sięgnie 108,34 zł, a z kolei składka na ubezpieczenie rentowe, wynosząca 8 proc. podstawy, wyniesie 44,4 zł. Składka na ubezpieczenie chorobowe, która wynosi 2,45 proc. podstawy, sięgnie 13,6 zł, a składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosząca 1,8 proc. podstawy podskoczy w 2016 r. do 9,99 zł.

"Łącznie więc składki na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców wyniosą – przy płacy minimalnej w wysokości 1850 zł – 176,33 zł. W porównaniu z tegoroczną ich wysokością – 166,79 zł – wzrosną o 9,54 zł. Procentowo wzrost będzie równy skali podwyżki płacy minimalnej, czyli wyniesie prawie 5,72 proc." - stwierdził Siudaj.

Ekspert zaznaczył, że składki opłacane przez przedsiębiorców składają się jednak z dwóch części: składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki zdrowotnej. "Wysokość tej drugiej jest uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku w IV kw. roku kalendarzowego. Składka jest liczona od 75 proc. owego przeciętnego wynagrodzenia i obecne wynosi 279,41 zł (9 proc. podstawy składki)" - wskazał.

"Gdyby wzrost przeciętnego wynagrodzenia był identyczny z planowaną przez rząd podwyżką płacy minimalnej, wówczas składka zdrowotna podskoczyłaby do ponad 295 zł" - dodał.

http://biznes.pl/

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć