Aktualności

S3 ostatecznie pogrzebie plany eksploatacji złoża Legnica
Jak czytamy w  „Puls Biznesu”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje budowę odcinka drogi ekspresowej S3 Legnica — Lubawka na terenie, pod którym znajduje się złoże węgla brunatnego Legnica. Oznaczałoby to ostateczną rezygnację z planów eksploatacji tego złoża i budowy elektrowni w jego sąsiedztwie.
Gazeta przypomina, że również PGE w swoich planach inwestycji w zaplecze surowcowe do 2020 r. nie ujęło już złoża Legnica.

Do tej pory w przypadku złoża Legnica resort infrastruktury i GDDKiA uwzględniały konieczność zmiany planowanej lokalizacji trasy S3. Obecnie sytuacja wygląda już inaczej.
„Analizując rozmieszczenie węgla brunatnego stwierdzono kolizję złoża Legnica z planowaną drogą ekspresową S3 Legnica — Lubawka oraz z przebudowywaną drogą krajową nr 94 Legnica — Prochowice. Stwierdzono, że uniknięcie kolizji nie jest możliwe, gdyż spowodowałoby konieczność znacznego odsunięcia drogi ekspresowej od Lubina i Legnicy — ważnych ośrodków miejskich i przemysłowych, które generują znaczny ruch na tej trasie. (…) Biorąc pod uwagę fakt, że decyzja o eksploatacji złóż nie zapadła, a sama eksploatacja powodowałaby szereg bardzo istotnych problemów środowiskowych (…) nie wnioskowano o zmianę lokalizacji planowanej drogi ekspresowej S3 i przebudowywanej DK 94” — napisano w cytowanej przez „Puls Biznesu” środowiskowej prognozie planu drogowego.
 
Cóź my mozemy powiedzieć ... takie żeczy tylko w Polsce, zamiast inwestować w nasz rodzinny surowiec i być niezależnym przez lata, zabezpieczyć się w węgiel to ważniejsza jest DROGA ??? BRAWO !!!
 
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć