Aktualności

Inwestycja PGE w Turowie może wymagać dodatkowych nakładów z powodu zmian prawnych
Budowa bloku w Elektrowni Turów nie została wstrzymana, ale z powodu zmian wymogów środowiskowych konieczna jest modyfikacja projektu technicznego. Inwestycja może wymagać dodatkowych nakładów - poinformował PAP Maciej Szczepaniuk, rzecznik PGE.
PGE zapewniła, że budowa bloku nie została wstrzymana, a prace przygotowawcze na budowie biegną zgodnie z harmonogramem.

"Jednocześnie informujemy, że PGE Polska Grupa Energetyczna na bieżąco monitoruje otoczenie rynkowo-regulacyjne, weryfikuje efektywność zaplanowanych inwestycji oraz prognozy płynności na poziomie grupy. Dotyczy to wszystkich prowadzonych projektów, także inwestycji w Turowie" - powiedział PAP Szczepaniuk.

Rzecznik poinformował, że dyskutowane zmiany dotyczące wymogów środowiskowych i nowych restrykcyjnych norm emisji dla energetyki konwencjonalnej wymagają dodatkowych analiz zarówno po stronie PGE, jak i po stronie wykonawcy.

"Zmiany wymogów środowiskowych wiązać się mogą z poważnymi dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi na dostosowanie bloku 11 w Elektrowni Turów do wymagań BAT i są obecnie przedmiotem pogłębionej analizy efektywności tej inwestycji, uwzględniającej obecne i prognozowane uwarunkowania rynkowe dla energetyki konwencjonalnej" - podała spółka.
PGE wystąpiła do wykonawcy z prośbą o przygotowanie oferty na modyfikacje projektu technicznego nowego bloku 11, tak by spełniał nowe wymogi prawne wynikające z konkluzji BAT, które mają zacząć obowiązywać po roku 2021.

Konkluzje BAT to wytyczne dotyczące "najlepszych dostępnych technologii", które muszą być brane pod uwagę przy wydawaniu pozwoleń dla emisji dla sektora energetycznego.

"Przygotowanie tej oferty wymaga m.in. powtórzenia pewnych prac projektowych, dlatego też w uzgodnieniu z wykonawcą wprowadzono 3-miesięczne moratorium na termin realizacji inwestycji. Wpłynie to oczywiście na planowany termin oddania bloku do eksploatacji, jednak ze względu na planowane zmiany w obowiązującym prawie, a nie z powodu opóźnienia po którejkolwiek ze stron umowy" - wyjaśnił Szczepaniuk.

W Elektrowni Turów ma powstać blok opalany węglem brunatnym o mocy 450 MW. W lipcu ubiegłego roku spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała z konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex oraz Tecnicas Reunidas umowę o wartości 3,99 mld zł brutto na budowę tej inwestycji.
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć