Aktualności

UWAGA ! INFORMACJA !

Informujemy, iż dnia 26.01.2019 r. w godz. od 7:00-18:00 zostanie zamknięty całkowity ruch pieszych i dla pojazdów przez most nad przenośnikami popiołowymi (koło bud. TGO) w związku z wykonaniem montażu kładki dla pieszych przy tym moście.

 

Dojazd pracowników będzie się odbywał przez bramę zgorzelecką.

 

Teresa Janiszewska 
Z-ca sztygara oddziałowego na odkrywce i zwałach 
Oddz.Odwodnienia Powierzchniowego i Przygotowania Eksploatacji 
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć