Aktualności

Upały ! Gorąco ! Pracowniku, reaguj, oraz poznaj swoje prawa :)

 

Odpowiedz Dyrektora Oddziału KWB Turów:

Szanowni Państwo.

Z upoważnienia Dyrektora Oddziału, przypominam, że w związku z falą upałów, należy podejmować niezbędne działania organizacyjne w celu zapewnienia bezpiecznych i właściwych warunków pracy.

W szczególności osoby dozoru mają obowiązek zadbać o to, aby skutki upałów nie były uciążliwe dla pracowników,

 

1)      ograniczenie prac na otwartym terenie do niezbędnego minimum w szczycie występowania najwyższych temperatur,

 

2)      zapewnienie napoi regeneracyjnych w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących,

 

3)      natychmiastowe reagowanie na zgłoszenia pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować dostępne środki w celu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

 

Dziękujemy za szybką reakcje - odpowiedź Dyrektora Oddziału na Apel Strony Społecznej 

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć