Aktualności

39. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

30 sierpnia 1980 r. podpisano Porozumienia Szczecińskie, kończące strajki na Pomorzu Zachodnim. Było to pierwsze z porozumień zawartych pomiędzy strajkującymi robotnikami a rządem PRL. Kolejne podpisano następnego dnia w Gdańsku. Porozumienia Sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej - i stały się początkiem przemian z 1989 r. - obalenia komunizmu i wyjścia z systemu jałtańskiego.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 80 – polski związek zawodowy założony w 1989 przez działaczy Solidarności, nieakceptujących porozumienia Okrągłego Stołu i kwestionujących działania Lecha Wałęsy.

Na czele organizacji stanął Marian Jurczyk, w związku działalność podjęli też Seweryn Jaworski, Andrzej Gwiazda i Stanisław Kocjan. W 1990 rozpoczęto wydawanie tygodnika „Solidarność Szczecińska”. W latach 90. w związku działało do 150 tys. członków, najwięcej na Pomorzu Zachodnim i Górnym Śląsku. Siedziba początkowo mieściła się w Szczecinie, od 1995 w Warszawie.

Związek od początku brał aktywny udział w życiu politycznym. W wyborach prezydenckich w 1990 poparł kandydaturę Leszka Moczulskiego. Rok później wystawił swoje listy wyborcze w 2 okręgach (posłem został Stanisław Kocjan), w 1993 jego przedstawiciele kandydowali z ramienia Koalicji dla Rzeczypospolitej Jana Olszewskiego.

W tym samym roku doszło do dwóch rozłamów - Daniel Podrzycki założył „Sierpień 80”, Seweryn Jaworski niewielki Chrześcijański NSZZ „Solidarność” im. ks. Jerzego Popiełuszki. Kolejne rozłamy miały miejsce w następnych latach, z czego największy doprowadził do dwuwładzy wewnątrz organizacji, gdy część działaczy wybrała nowego przewodniczącego - Zbigniewa Półtoraka w miejsce Mariana Jurczyka. Ostatecznie prawa do nazwy zostały przyznane nowo wybranemu przewodniczącemu, a działacze związani z założycielem związku w 1996 doprowadzili do powstania Krajowego NSZZ Solidarność 80 (obecnie kierowanym przez Henryka Koniecznego).

NSZZ Solidarność 80 pozostaje najliczniejszym spośród powstałych z pierwotnej struktury organizacji. Wchodzi w skład Forum Związków Zawodowych.

  • Marian Jurczyk 1989-1994
  • Andrzej Dolniak 1994-1995
  • Zbigniew Półtorak 1995-1997
  • Wiesław Szwałek 1997-2001
  • Bogdan Warzyński 2001-2011
  • Janusz Jaworski od 19.09.2011
  • Marek Mnich od 2013

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć