NSZZ Solidarność '80 Region Dolnośląski

W dniu 21.02.2014 odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność 80.

Na zebraniu zaszczycili swą obecnością między innymi Przewodniczący NSZZ Solidarność 80 Konfederacja Członek Prezydium ZZ „FORUM” Henryk Konieczny oraz Członek Prezydium NSZZ Solidarność 80 Vice Przewodniczący ONZZ Solidarność 80 Wojciech Makowski. Jednym z gości z zaproszonych który zaszczycił nas swoja obecnością był Przewodniczący Rady Powiatu Zgorzelec jednocześnie pełniący funkcję Vice Prezesa PGE GiEK S.A. Prezes Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego Stanisław Żuk.

Zebranie otworzył Przewodniczący Zarządu Regionu Dolnośląskiego Franciszek Meyer.

W sprawozdaniu poruszył najistotniejsze problemy regionu, na który składa się między innymi zagrożenia dla samych pracowników wynikających z utraty miejsc pracy wynikające z polityki zatrudnienia. Przewodniczący na taki stan rzeczy obarczył jednoznacznie istniejącą politykę rządu która jest coraz bardziej nieudolna w swych działaniach i czas aby ten stan rzeczy jak najszybciej zmienić.

 

Przewodniczący NSZZ Solidarność 80 Konfederacja Henryk Konieczny w swym przemówieniu stwierdził że uwidocznia się spadek oddziaływania Państwowej Inspekcji Pracy na potrzeby pracownicze. Jest to jak określił ogólnokrajowy regres panujący w różnych regionach naszego kraju, co skutkuje że pogarszają się warunki pracy a co za tym idzie pracodawcy staja się bezkarni.

Poruszył również sprawę rosnącego bezrobocia i pogarszanie się sytuacji materialnej rodzin, ubożenie społeczeństwa. Za taką sytuację obarcza politykę obecnego rządu pod przewodnictwem Platformy Obywatelskiej na czele której stoi Donald Tusk.

Delegaci owacjami przyjęli wystąpienie Przewodniczącego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zgorzelec jednocześnie pełniący funkcję Vice Prezesa PGE GiEK S.A. Prezes Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego Stanisław Żuk poinformował zebranych

o sytuacji w powiecie zgorzeleckim oraz o decyzjach w sprawie budowy bloku nr.11 w Elektrowni Turów. Jest to kluczowa inwestycja w naszym regionie na co z niecierpliwością czeka nasze społeczeństwo. Jest to niewątpliwie jeden z aspektów który może poprawić sytuację na rosnące bezrobocie w naszym regionie. Oczekujemy więc najszybszej decyzji i realizacji tego przedsiębiorstwa.

 

Walne Zebranie Delegatów podjęło decyzję o poszerzeniu Zarządu Regionu o dodatkową osobę z nowo utworzonej Komisji Zakładowej zgodnie z przyjętą wcześniej uchwałą Walnego Zebrania Delegatów w roku 2013.  

 

Na zebraniu zostali również odznaczeni Zasłużony dla Regionu Dolnosląskiego NSZZ SOlidarność 80 na wniosek Przewodniczącego Regionu Dolnośląkiego Franciszka Meyera osoby:

Stanisława Wasielewska, Krzysztof Wydmuch, Sebastian Markowski oraz Jan Paweł Krasinski serdecznie gratulujemy.

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć