Aktualności

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Rozwoju Kadr i Polityki Płacowej PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

W ramach „Programu Ochrony Zdrowia Pracowników Oddziału KWB Turów” w dniach 24,25,26 października br. relizowane będą specjalistyczne badania angiologiczne, układu moczowo-płciowego oraz tarczycy. Badania wykonywać będą lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu.

Szczegółowa informacja dotycząca badań w załączeniu. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 5 234.

 

Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji podległym pracownikom nieposiadającym dostępu do poczty korporacyjnej poprzez umieszczenie jej w wersji papierowej na swoich tablicach informacyjnych.

LEKARZE  Z  KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w m-c wrześniu 2018 r.

 

         Ortopedzi –  28.09.2018r.(piątek)  rejestracja od 05.09.18 do 26.09.18r.

             

                                                                                               UWAGA  !!!

    Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu  przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

LEKARZE  Z  KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w m-c wrześniu 2018 r.

 

         GINEKOLOG –  21.09.2018r.(piątek)  rejestracja od 03.09.18 do 20.09.18r.

             

                                                                                               UWAGA  !!!

    Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni  przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W tym roku świętujemy 30. rocznicę zakończenia strajków szczecińskich i 38. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność". Szczecin był jednym z miast, które odegrały kluczowe znaczenie dla wydarzeń lat 80. 

 

Program obchodów:

30 SIERPNIA 2018

09.00 Bazylika archikatedralna pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie
- msza św.

10.30 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, ul. Bytomska 7
- otwarcie i przywitanie gości
- wystąpienia zaproszonych gości
- modlitwa
- złożenie kwiatów i wieńców

12.00 Stocznia Szczecińska, ul. Antosiewicza 1
- syrena
- wystąpienia zaproszonych gości
- modlitwa "Anioł Pański"
- złożenie kwiatów i wieńców

17.00 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, ul. Bytomska 7
- wystawa okolicznościowa i panel dyskusyjny

2 WRZEŚNIA

10.00 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5
- odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Mieczysławowi Lisowskiemu

11.00 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, ul. Bytomska 7
- odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Józefowi Kowalczykowi

13.30 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, ul. Bytomska 7
- rodzinny piknik związkowy

Strajk w Stoczni Szczecińskiej ogłoszono 13 sierpnia. Stoczniowcy zabarykadowali się na 13 dni, a wspierało ich całe miasto i wiele zakładów pracy. Utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. 30 sierpnia 1980 r. po kilkunastu dniach strajków w Stoczni Szczecińskiej, Marian Jurczyk w imieniu stoczniowców podpisał porozumienie z wicepremierem Kazimierzem Barcikowskim. Dzień później podpisano porozumienie w Stoczni Gdańskiej.

Z kolei w sierpniu 1988 r. szczecińskie podziemie zainicjowało strajk w stoczni, do którego przyłączyli się pracownicy zajezdni autobusowych i tramwajowych. Pomiędzy strajkującymi a ZOMO doszło do starć, ale stoczniowcy nie poddali się naciskom władzy. Pod koniec sierpnia podjęto decyzję o negocjacjach, ale ostatecznie nie doszło do podpisania porozumienia. Strajk zakończył się 3 września i był najdłuższym strajkiem okupacyjnym w historii PRL.

 

Informujemy, że rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku letniego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w koloniach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych, oraz dzieci które spędziły wypoczynek z rodzicami (ale posiadają fakturę watt na dziecko), w wysokości 60 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji międzyzakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.


Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Wydziału Organizacji i Administracji PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Dział Kadr i Spraw Socjalnych informuje, że w dniu 22.09.2018r. od godz.15 00 przy Hotelu „Rychło” w Bogatyni odbędzie się „Festyn Górniczy” dla pracowników, emerytów i rencistów Oddziału KWB Turów wraz z uprawnionymi członkami rodzin. Festyn uświetnią występy zespołów: CZERWONE GITARY, MASTERS, przewidziany jest również KONCERT ORKIESTRY ZAKŁADOWEJ, WYSTĘP ZESPOŁU AMAZONKI, POKAZ KULINARNY KAROLA OKRASY, DJ MACIEK WOWK, POKAZ SZTUCZNYCH OGNI a dla najmłodszych atrakcje: Eurobungy, zjeżdżalnia Delfin, zjeżdżalni Tucan, duże klocki, doplatanie warkoczyków, malowanie buzi, fotobudka, duże bańki, animacje, animatorzy do zabaw z dziećmi. Warunkiem uczestnictwa w festynie są zapisy dokonywane osobiście w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych w terminie od 20.08.2018r. do 17.09.2018r. w godz. od 7.00 do 14.00. W trakcie zapisów będzie prowadzona sprzedaż talonów żywieniowych.

Uczestnik festynu otrzyma:
- program, regulamin festynu, wstępnie opracowany harmonogram transportu;
- opaski jednorazowe na rękę dla wszystkich zapisanych osób, uprawniające do skorzystania z transportu zakładowego oraz wejścia na teren Hotelu Rychło;
- talony żywieniowe.

Program festynu do zapoznania na załączonym plakacie. Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr i Spraw Socjalnych nr tel. 5-789, 5-643, 5-988, 5-587.

Z okazji Dnia Energetyka składamy najlepsze życzenia wszystkim Pracownikom sektora energetycznego! 

Zdrowia, szczęścia i dużo dobrej energii każdego dnia! 

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty 1 – dniowych wyjazdów rekreacyjnych „Jesień 2018”Wśród propozycji:

 

·         Adrspach – Skalne Miasto w Czechach, termin wyjazdu  15.09.2018r. - zapisy od dnia 14.08.2018r.

 

·         Spływ łódkami po kanałach Sprewy, termin wyjazdu  29.09.2018r. - zapisy od dnia 14.08.2018r.

 

·         Zamki Saksonii, termin wyjazdu  06.10.2018r. - zapisy od dnia 04.09.2018r.

 

·         Tropikalna Wyspa k/Berlina, termin wyjazdu  27.10.2018r. - zapisy od dnia 18.09.2018r.

 

http://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

Informujemy, że zgodnie z aneksem do Porozumienia z dnia 05.03.2018r. w sprawie sposobu realizacji wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku w PGE GiEK SA Oddziału KWB Turów zawartym w Bogatyni w dniu 07.08.2018r. pomiędzy Dyrektorem Oddziału i Zakładowymi Organizacjami Związkowymi strony ustaliły, że:

- zwiększenie funduszu wynagrodzeń w 2018 roku wynikające z realizacji pozostałego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia1,519% realizowane będzie przez wzrost o 39 zł z dniem 01.09.2018r. dotychczas obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiących załącznik nr 1 do ZUZP*.

Pozostałe punkty w/w Porozumienia pozostają bez zmian.
Aneks zostały wysłany do zatwierdzenia przez PIP.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu umorzył postępowanie w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku związanego z wpływem odkrywki Jóźwin II B na wody Jeziora Wilczyńskiego stanowiącego siedlisko ramienic. Organ prowadzący postępowanie wobec kopalni uznał za bezprzedmiotowe.

Postępowanie administracyjne w tej sprawie wszczęto z urzędu 28 czerwca ubiegłego roku. – PAK KWB Konin od początku stała na stanowisku, że brak było podstaw do prowadzenia tego postępowania przez RDOŚ. Żadne dotychczas wykonane opracowania naukowe i opinie eksperckie nie wykazały w sposób niebudzący wątpliwości zależności pomiędzy działalnością górniczą spółki, a spadkiem poziomu wody w Jeziorze Wilczyńskim. Także w ocenie spółki materiały jakimi dysponował RDOŚ w tym postępowaniu nie dawały podstaw do jego wszczęcia i oceny, zakończonej merytorycznym rozstrzygnięciem – poinformował PAK KWB Konin.

Organ prowadzący postępowanie uznał za bezprzedmiotowe.

 

www.przegladkoninski.pl

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Wydziału Organizacji i Administracji PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

Informujemy, że w związku z zakończonym remontem drogi na tzw. odcinku „Góra Sulikowska” od dnia 11.07.2018r. przywrócone zostaną pierwotne czasy odjazdu oraz trasy przejazdu dla autobusów obsługujących w/w linie.

Obowiązujący rozkład jazdy:

 

Linia 70

Przywóz na I zmiany i brygady C:

Wyręba – godz. 04:30,

Wyręba, Nowa Karczma – godz. 04: 25 w dniach, w których brygada C pracuje na I zmianie,

Przywóz zmiana C:

Nowa Karczma – system godz.  04:25,12:30,20:30

 

Linia 71

Przywóz na I zmianę

Rudzica – godz. 04:35

Przywóz zmiana B:

Rudzica – godz. 04:35,12:40,20:40

 

Linia 72

Przywóz na I zmianę

Zalipie – godz. 04:30,

Platerówka – 04:30

Przywóz zmiana B:

Zalipie – godz. 04:30, 12:30, 20:30

 

Linia 74

Przywóz na I zmianę

Lubań Zajezdnia – godz. 04:20

Lubań Zajezdnia – godz. 04:45

Lubań PKS – godz. 04:50

Przywóz zmiany B i C:

Lubań Zajezdnia – godz. 04:20, 04:45, 12:15, 20:20

Lubań PKS – godz. 04:50

 

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 5-237, 2-023, lub bezpośrednio u dyspozytora na placu autobusowym.

 

 

Z poważaniem,
Wydział Organizacji i Administracji

Departament Komunikacji PGE GiEK

Trybunał Sprawiedliwości UE 21 czerwca 2018 r. oddalił skargę Polski o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej (MSR) dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Zdaniem Polski, decyzja TSUE ma bardzo negatywne skutki dla rodzimej energetyki, ponadto osłabi konkurencyjność polskiej gospodarki.

W związku z dużym zainteresowaniem Naszych związkowców Komisja Międzyzakładowa Postanowiła powtórzyć wycieczkę do Lwowa jeszcze raz w 2018r. Osoby chętne zapraszamy na wyjazd pt. „Zakochaj się we Lwowie!       

Plan wyjazdu:      Czwartek

 • Wyjazd w godzinach popołudniowych/wieczornych z umówionego miejsca (Turów, Bogatynia, Zgorzelec)

Piątek

 • Przyjazd w godzinach porannych do Lwowa
 • Zakwaterowanie w hotelu (pokoje 2 i 3 osobowe)
 • Prysznice, odpoczynek
 • Zwiedzanie zabytków Starego Miasta we Lwowie z polskojęzycznym przewodnikiem
 • Między czasie będzie przerwa na ciepły posiłek
 • Po zwiedzaniu powrót do hotelu
 • Wieczorne wyjście na miasto dla chętnych

Sobota

 • Śniadanie w formie bufetu
 • Odpoczynek
 • Zbiórka w lobby hotelu
 • Rozpoczęcie gry miejskiej- polega ona na zwiedzaniu innej strony Lwowa, tej kawiarnianej, restauracyjnej i nie tylko. Dzielimy się na mniejsze grupki. Każda grupka dostanie mapkę i zadania. Drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów zdobywa nagrody od organizatorów
 • Powrót do hotelu w godzinach wieczornych

Niedziela

 • Śniadanie w formie bufetu
 • Przejazd na Cmentarz Łyczakowski (Orląt Lwowskich)- zwiedzanie obiektu wraz z polskojęzycznym przewodnikiem
 • Przejazd do marketu na zakupy przed wyjazdem do Polski
 • Podróż powrotna do Polski, rozstrzygnięcie gry miejskiej, wręczenie nagród za grę miejską (czas przejazdu uzależniony od czasu postoju na granicy, ok. 3-4 w nocy powinniśmy być na miejscu w Bogatyni). W drodze powrotnej obowiązuje cisza nocna w autobusie, tak aby można było się wyspać i w poniedziałek pełni energii (po niesamowitym weekendzie) mogli pójść do pracy. Opcja przetestowana przez nas- działa w 100%.

Cena ;  Związkowcy i członkowie rodziny- płaca u nas tylko ;

 przy grupie 45 os. 399 zł a przy grupie 20 os. 449 zł

Cena dla os. Z poza związku : przy grupie min.20 osobowej 549 zł, przy grupie min.45 osobowej 499 zł.

Świadczenia w cenie:

 • 2 noclegi w hotelu (pokoje 2 i 3 osobowe) ze śniadaniami blisko centrum Lwowa (Hotel Lwów)
 • Przejazd komfortowym autokarem w obie strony
 • Polskojęzyczny przewodnik po Lwowie
 • Wejściówki do zwiedzanych miejsc
 • Opieka naszego Ambasadora (osoba prowadząca wyjazd)
 • Gra miejska wraz z nagrodami
 • Ubezpieczenie

Bardzo ważne jest, aby każdy uczestnik posiadał w momencie przekraczana granicy ważny 3 kolejne miesiąca paszport.

 

 

Pracownik Naszej kopalni zwrócił się do nas o zamieszczenie prośby.

 

PGE GiEK S.A oddział KWB Turów ogłasza rekrutację. Zapraszamy na stronę https://pgegiek.pl/Oferty-pracy

Właśnie ukończono najwyższy obiekt nowej elektrowni. Blok w Turowie nie będzie może największy w Polsce, ale zwiększy moc krajowej energetyki o 1 proc. już za dwa lata. Poziom zaawansowania budowy to 62 proc.

Dziękujemy Wam drodzy związkowcy za to że z nami jesteście, za super spędzony czas w parku rozrywki EnergyLandi świętując Dzień Dziecka ze swoimi rodzinami i pociechami. Było Super!

 

Informujemy, że w dniu 15 czerwca 2018 r. w ramach wizyt LEKARZY Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w przychodni przy ul. Pocztowej 13 w Bogatyni przyjmował będzie lekarz ginekolog. Rejestracja do lekarza od 21.05.18 do 13.06.18 r. w godz. 7.00 - 15.00 w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK - Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.
Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z poważaniem

Działu Kadr i Spraw Socjalnych

 

Nasi wędkarze, członkowie "NSZZ "Solidarność'80" zajęli bardzo wysokie 2 miejsce w tych zawodach.

Jednocześnie Mirosław Kaczmarek indywidualnie zajął 2 miejsce.

Cała drużyna została nagrodzona nagrodami rzeczowymi które osobiście wręczył zastępca przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność'80 Jan Paweł Krasiński.

Serdecznie dziękujemy za reprezentowanie Nas oraz za osiągnięty wynik :)

 

relacja foto w gareli zdjęć.

Czas na podsumowanie V Kongresu Forum Związków Zawodowych, który miał miejsce w Warszawie w dniach 14 – 15 maja.

Dorota Gardias została ponownie wybrana Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych. W swoim przemówieniu skoncentrowała się na przyszłości Forum zwracając uwagę na to, że jest to organizacja, która w odróżnieniu od OPZZ i „Solidarności” nie jest związana z żadnym ugrupowaniem politycznym.

Na ręce Pana Prezesa Zarządu JSW S.A. składamy wyrazy współczucia dla wszystkich pracowników Spółki z powodu śmierci górników podczas wykonywanej pracy na dole kopalni. Nasze kondolencje kierujemy również do Rodzin tragicznie zmarłych górników, to niewypowiedziana dla Was rozpacz.

Szczęść Boże!

Nowy numer osiemdziesiatka nr 31 już w wersji PDF w zakładce http://solidarnosc80.com/biuletyn.html

Zawody wędkarskie "O Przechodni Puchar Drużynowego Mistrza Związków Zawodowych KWB Turów"

Zapraszamy wędkarzy, członków "NSZZ "Solidarność'80" do wzięcia udziału w drużynowych zawodach wędkarskich "O Przechodni Puchar Dryżynowego Mistrza Związków Zawodowych KWB Turów", które odbędą się w dniu 26.05.2018 r. na rzece Nysa Łużycka - Bulwar Grecki, Most Staromiejski.

Nie ograniczamy liczby startujących zawodników w drużynie, zaliczając do wyników zespołu rezultat osiągnięty przez trzech najlepszych. Po zakończeniu zawodów wręczony zostanie Puchar Przechodni, dyplomy drużynowe i indywidualne oraz nagrody indywidualne fundowane przez naszą organizację międzyzakładową. Trzech najlepszych zawodników z naszego związku otrzyma nagrody rzeczowe o łącznej wartości 500,00 zł. Komisja Międzyakładowa pokrywa również koszty opłaty startowej zawodników zgłoszonych do zawodów w wysokości 25,00 zł.
Zapisy zawodników przyjmuje Bogdan Szczasiuk 607127458

MegaMed Sp. z o.o. – Oddział w Bogatyni wraz z firmą Diagnosis s.j zapraszają na badania densytometryczne z biodra lub kręgosłupa – bezbolesna i bezinwazyjna zaawanasowana ocena kości.

Wskazania do wykonania densytometrii:
• Wiek okołomenopauzalny.
• Zaburzenia hormonalne.
• Operacje ginekologiczne.
• Osteoporoza w wywiadzie.
• Niski wzrost i mała masa ciała.
• Długotrwałe unieruchomienie.
• Długotrwałe przyjmowanie kortykosterydów, np. w przebiegu astmy.
• Choroba reumatologiczna.
• Choroba nowotworowa.
• Zła podaż wapnia.
• Czynniki środowiskowe.
• Nadciśnienie tętnicze leczone blokerami wapnia.
• Osoby z bólami kręgosłupa lub zmianami zwyrodnieniowymi w kręgach.
• Osoby z nadczynnością przytarczyc.

TERMIN BADAŃ – 8 CZERWCA 2018 r.

Przychodnia przy ul. Pocztowej 13 w Bogatyni od godz. 12.00, rejestracja pod numerem tel. 75 77 39 500

Przychodnia przy ul. Mickiewicza 11A w Bogatyni w godz. 9.00 – 11.00, rejestracja pod numerem tel. 75 77 84 412 wew. 105.

Cena 1 badania wynosi 40,00 zł, płatne w kasach MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni, w dniu badania.

W dniu 24.04 2018 odbyło się Walne Zebranie delegatów Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej. Jedną z najważniejszych zmian w statucie jest zmiana wysokości udzielonej pożyczki. Do tej pory wysokość pożyczki była wyliczana wg dwóch wzorów:

3 x wysokość wkładów + połowa miesięcznego zarobku

oraz

3 x wysokość wkładów +połowa miesięcznego zarobku + 50% ( z wyliczonej wysokości pożyczki).

Zmiana dotyczy +50% z wyliczonej wysokości pożyczki

Od dnia 1 lipca 2018 r. wysokość udzielonej pożyczki (tej wyższej) będzie liczona wg wzoru:

3 x wysokość wkładów +połowa miesięcznego zarobku + 20% ( wyliczonej wysokości pożyczki) i będzie potrzebnych aż 3 żyrantów.

Do wniosku o pożyczkę trzeba dołączyć pismo z prośbą o udzielenie zwiększonej pożyczki podpisane przez wszystkie związki zawodowe działające na terenie KWB Turów.

Termin wizyty specjalistów - 24.05.2018r.(czwartek) , rejestracja od 25.04.2018 do 22.05.2018r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

 

 

Z poważaniem

Działu Kadr i Spraw Socjalnych

Departament Komunikacji PGE GIEK

W sytuacji gdy wielu ludzi pada ofiarą zwolnień , redukcji etatów ,  wielu pracowników  zwraca się do nas z zapytaniem o członkostwo w związkach zawodowych.

 

Zapraszamy pracowników KWB Turów , oraz spółek zależnych do zapisywania się do naszego związku zawodowego NSZZ Solidarność’80.

 

Deklaracje członkowskie można pobrać u przewodniczących oddziałowych kół, na naszej stronie internetowejwww.solidarnosc80.com oraz w siedzibie związku.

 

Masz pytanie ? Zadzwoń 757735504 Lub przyjdź do siedziby.

https://www.facebook.com/KmNszzSolidarnosc80KwbTurow/

 

Informujemy, że w ramach "Programu Ochrony Zdrowia Pracowników Oddziału KWB Turów" w dniach 16, 17, 18 maj br. realizowane będą przez lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, specjalistyczne badania angiologiczne, układu moczowo-płciowego oraz tarczycy

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Ukazała się oferta pobytów indywidualnych do 6 dób w 2018 roku w niżej wymienionych obiektach:

•             DWR „Zgoda” w Karpaczu;

•             Ośrodek i Hotel „Trzy Jeziora” w Wieleniu;

•             Ośrodkach „Elbest Hotels”

Pełna oferta w http://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

Zapraszamy do skorzystania z oferty. Wszelkie dodatkowe informacje w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych, lub pod nr tel. 5-789, 5-643, 5-587, 5-988.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

Ukazała się oferta 1 dniowych wyjazdów rekreacyjnych. Wśród propozycji:

 

·         28.04.2018r.       Dolina  Kokořín w Czechach zapisy od dnia 16.03.2018r.

 

·         19.05.2018r.       Atrakcje Opolszczyzny – zamek w Mosznej zapisy od dnia 29.03.2018r.

 

·         26.05.2018r.       Karpacz wyjazd z okazji Dnia Dziecka zapisy od dnia 19.04.2018r.

 

·         09.06.2018r.       Saska Szwajcaria zapisy od dnia 08.05.2018r.

 

·         16.06.2018r.       Karkonosze w koronach drzew – Jańskie Łaźnie zapisy od dnia 08.05.2018r.

 

Pełna oferta poszczególnych wycieczek w http://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

 

Informujemy, że zgodnie z zapisem § 17 Regulaminu ZFŚS osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń mogą być uczestnikami 1-dniowych wyjazdów rekreacyjnych – maksymalnie dwa razy w roku, wyłączając z limitu wyjazd na pielgrzymkę do Częstochowy z okazji obchodów Dnia Górnika, wyjazdy z okazji Dnia Dziecka dedykowane dzieciom oraz wyjazdy w celu zbioru runa leśnego, tzw. grzybobrania.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

LEKARZE Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w m-cu marcu 2018 r.

 

GINEKOLOG – 23.03.2018r.(piątek) rejestracja od 7.03.18 do 21.03.18r.

 

UWAGA !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 7ºº - 15ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

LEKARZE Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w m-cu marcu 2018 r.

 

ORTOPEDZI – 20.03.2018r.(wtorek) rejestracja od 7.03.2018 do 16.03.2018r.

 

UWAGA !!!

Lekarz ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7ºº - 15ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Wydziału Organizacji i Administracji PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

Bogatyńskie Stowarzyszenie „AMAZONKI” we współpracy z NZOZ MEDICA Centrum Nowoczesnej Diagnostyki w Łodzi organizuje badania mammograficzne. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać kobiety w przedziale wiekowym 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały mammografii, natomiast dla kobiet, które nie mieszczą się w w/w przedziale wiekowym, ale ukończyły 35 rok życia badanie jest płatne i wynosi 50 zł. Badania wykonywane będą w następujących terminach i miejscach:

 

2 marca 2018r. - PGE GiEK Oddział Kopalnia Turów - parking za „Dyrekcją”

3 marca 2018r. – parking Szpitala Gminnego

4 marca 2018r. – parking Bogatyńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Zapisy na badania prowadzone są w godz. 9.00 – 19.00 pod nr telefonów:

Stacjonarny - (42) 254-64-10

Komórkowy - 517 544 004 

Dodatkowe informacje odnośnie badań można uzyskać na stronach poniżej:

www.amazonki.bogatynia.pl

www.salvemedica.pl

 

Przypominamy : Zwrot kosztów badań mamograficznych dla członków związku oraz małżonek członków związku

Rząd wkrótce ma zatwierdzić strategię dla węgla brunatnego, która przypieczętuje wykluczenie tego surowca jako paliwa do produkcji ciepła w gospodarstwach domowych.

Jak informuje "Parkiet" ,strategia dla węgla brunatnego ma zostać zatwierdzona przez rząd w najbliższym czasie. 
- Jesteśmy tuż przed przyjęciem programu dla węgla brunatnego - mówi cytowany przez dziennik minister Tobiszowski. 

Taka strategia nie oznacza przekreślenia inwestycji w nowe odkrywki.  

Dziennik przypomina, że węgiel brunatny odpowiada za jedną trzecią produkcji energii elektrycznej w Polsce, a większość obecnych kopalń w perspektywie 20-30 lat zostanie zamknięta i bez nowych złóż energetyka oparta na tym paliwie przestanie funkcjonować. 

Z wcześniejszych zapowiedzi resortu wynika, że rozważane się możliwości eksploatacji co najmniej trzech nowych złóż: Złoczewa, Gubina oraz Ościsłowa.
 
wnp.pl

Niektóre kraje obroniły branże, na których im zależało. Dlaczego my nie mielibyśmy obronić górnictwa węglowa brunatnego? Węgiel brunatny to paliwo lokalne i najmniej podatne na koniunkturalne, duże wahania cen, mające znaczenie w utrzymywaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dla krajowego bilansu energetycznego konieczne jest co najmniej utrzymanie obecnego poziomu produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w okresie pierwszej połowy XXI w. Nie jest wcale pewne, czy tak się stanie.

Termin wizyty specjalistów - 16.02.2018r.(piątek) , rejestracja od 01.02.2018 do 15.02.2018r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Termin wizyty specjalisty - 16.02.2018r.(piątek) , rejestracja od 01.02.2018 do 14.02.2018r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni  przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Informujemy, że  rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku zimowego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w zimowiskach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych w wysokości 60 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji zakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.

Sprostowanie do artykułu "Kopalniane i Elektrowniane związki zawodowe łączą siły" który ukazał się w internecie i radiu. Przedstawiciele NSZZ Solidarność'80 nie uczestniczyli w żadnym kameralnym spotkaniu z małą grupą dziennikarzy, ( briefingu prasowym)! Na spotkaniu o którym mówi artykuł z organizacjami związkowymi El. Turów i KWB Turów reprezentanci naszego związku nie zgłaszali żadnego akcesu przystąpienia do Międzyzakładowego Komitetu Konsultacyjnego. W NSZZ Solidarność'80 KWB Turów, jedynym organem mającym prawo udzielić taki akces lub podjąć stosowną Uchwałę o umożliwieniu przystąpienia czy też nie - MA Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność'80 KWB Turów! - tak jak czyni to w załączonej Uchwale.

 

Klasy zawodowe trzech szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu zgorzeleckiego funkcjonować będą pod patronatem PGE. W placówkach utworzone zostaną tzw. klasy patronackie, które główny nacisk będą kładły na edukację uczniów pod kątem przyszłych kadrowych potrzeb spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

LEKARZE Z  KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w miesiącu styczniu 2018 r.

 

Termin wizyty specjalistów:
GINEKOLOG - 17.01.2018 r.(środa) , rejestracja od 08.01.2018 do 15.01.2018r.

ORTOPEDZI – 30.01.2018 r. (wtorek), rejestracja od 09.01.2018 do 26.01.2018r.

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć