Aktualności

Termin wizyty specjalistów - 28.02.2019 r.(czwartek), rejestracja od 11.02.2019r. do 27.02.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Katalog ofert specjalnych do pobrania w formie PDF

Termin wizyty specjalisty - 22.02.2019r.(piątek), rejestracja od 04.02.2019r. do 21.02.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dział Kadr i Spraw Socjalnych – Sekcja Socjalna, informuje iż w dniach 6, 7, 8 oraz 11 luty w godzinach od 9:00 do 12:30 będzie nieczynny,
z uwagi na konieczność przeprowadzenia szkolenia w Module FS (SAP ZKL).

Serdecznie zapraszamy do korzystania z wycieczek i spotkań integracyjnych w naszym związku.

 
Z myślą o członkach związku ze spółek zależnych, również organizujemy wyjazdy właśnie dla WAS :)
 
Szczegółowe informacje co do kosztów oraz możliwości zapisania się będziemy informować sms, na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeniowych.
 
Pozdrawiamy.

 

 

Forum Związków Zawodowych skierowało swoją opinię do Ministra Energii nt. projektu "Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku".

 Opinia, to zestawienie dokumentów rządowych, które wzajemnie ze sobą sprzeczne - prowadzą do decyzji eliminujących sektor węgla brunatnego.

"Nie możemy zaakceptować rozwiązań, które prowadzą do nieracjonalnego „wygaszenia” działalności naszych kopalń. Projektowane w PEP2040 działania wobec sektora węgla brunatnego zahamują, wręcz w krótkiej perspektywie zabiją rozwój regionów Konina i Bełchatowa. 
Kto i w jakim zakresie podejmie działania restrukturyzacyjne, jeśli nie zostanie uruchomiona  Odkrywka Ościsłowo?
Kto i w jakim zakresie podejmie działania restrukturyzacyjne, jeśli nie zostanie uruchomiona Odkrywka Złoczew?
Forum Związków Zawodowych będzie z całą siłą bronić miejsc pracy w górniczych regionach. Będziemy sprzeciwiać się każdej nieracjonalnej decyzji, która uderzy w nasze rodziny i przedsiębiorstwa górnicze, które stanowią o losie tysięcy ludzi."

 

opinia do pobrania w PDF http://solidarnosc80.com/aktualnosci/892,fzz-krytykuje-projekt-polityki-energetycznej-polski-do-2040-roku.html

PGE GiEK S.A - oferty pracy

Kopalnia :

Robotnik przy pracach ciężkich - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Elektrownia:

Maszynista Urządzeń Gospodarki Ściekowej - Operator Nastawni - Oddział Elektrownia Turów 
Maszynista Urządzeń Uzdatniania Wody - Operator Nastawni - Oddział Elektrownia Turów 
Operator Nastawni IMOS - Maszynista Urządzeń - Oddział Elektrownia Turów 
Maszynista Urządzeń Uzdatniania Wody - Oddział Elektrownia Turów 
Elektroenergetyk - Oddział Elektrownia Turów 
Pierwszy dyżurny elektroenergetyk - Oddział Elektrownia Turów 
Obchodowy urządzeń nawęglania - Oddział Elektrownia Turów 
Wydawca magazynowy / Magazynier - Oddział Elektrownia Turów 
Maszynista urządzeń ciepłownictwa - Oddział Elektrownia Turów 
Starszy elektroenergetyk / Samodzielny inżynier - Oddział Elektrownia Turów 
Operator sprzętu - robotnik transportowy - Oddział Elektrownia Turów 
Specjalista ds budowlanych - Inspektor nadzoru - Oddział Elektrownia Turów 
Obchodowy urządzeń odpylania - Oddział Elektrownia Turów 
Kierownik robót - Inspektor nadzoru - Oddział Elektrownia Turów

Pozostałe oddziały i spółki :

Automatyk - elektryk - Oddział Elektrociepłownia Gorzów 
Monter Remontów Obrabiarek i Elektronarzędzi - Oddział Elektrownia Opole 
Monter Remontów Urządzeń Cieplno-Mechanicznych - Oddział Elektrownia Opole 
Dyżurny Elektryk - Oddział Elektrownia Opole 
Monter Narzędziowni i Remontów Narzędzi - Oddział Elektrownia Opole 
Specjalista ds. rachunkowości - Centrala Spółki 
Specjalista ds projektów HR - Centrala Spółki 
Wiceprezes Zarządu Elbest 
Prezes Zarządu MEGASERWIS Sp. z o.o. 
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych MEGASERWIS Sp. z o.o. 
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju MEGASERWIS Sp. z o. o.

https://pgegiek.pl/Oferty-pracy

Informujemy, iż dnia 26.01.2019 r. w godz. od 7:00-18:00 zostanie zamknięty całkowity ruch pieszych i dla pojazdów przez most nad przenośnikami popiołowymi (koło bud. TGO) w związku z wykonaniem montażu kładki dla pieszych przy tym moście.

 

Dojazd pracowników będzie się odbywał przez bramę zgorzelecką.

 

Teresa Janiszewska 
Z-ca sztygara oddziałowego na odkrywce i zwałach 
Oddz.Odwodnienia Powierzchniowego i Przygotowania Eksploatacji 
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 

Zapraszamy do pobierania i czytania nowego numeru biuletynu osiemdziesiatka 

http://solidarnosc80.com/biuletyn.html

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w styczniu 2019 roku.

Termin wizyty specjalistów - 23.01.2019 r.(środa), rejestracja od 11.01.2019r. do 22.01.2019r.

UWAGA !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Termin wizyty specjalisty - 23.01.2019r.(środa), rejestracja od 10.01.2019r. do 21.01.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 1200 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Od 1 stycznia 2019r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

Przypominamy że w firmie PGE GiEK S.A. działa program pracowniczy o nazwie PPE który jest o wiele korzystniejszy dla pracowników PGE.

więcej: https://www.mojeppk.pl/

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć