Aktualności

W sytuacji gdy wielu ludzi pada ofiarą zwolnień , redukcji etatów ,  wielu pracowników  zwraca się do nas z zapytaniem o członkostwo w związkach zawodowych.

 

Zapraszamy pracowników KWB Turów , oraz spółek zależnych do zapisywania się do naszego związku zawodowego NSZZ Solidarność’80.

 

Deklaracje członkowskie można pobrać u przewodniczących oddziałowych kół, na naszej stronie internetowejwww.solidarnosc80.com oraz w siedzibie związku.

 

Masz pytanie ? Zadzwoń 757735504 Lub przyjdź do siedziby.

https://www.facebook.com/KmNszzSolidarnosc80KwbTurow/

 

Informujemy, że w ramach "Programu Ochrony Zdrowia Pracowników Oddziału KWB Turów" w dniach 16, 17, 18 maj br. realizowane będą przez lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, specjalistyczne badania angiologiczne, układu moczowo-płciowego oraz tarczycy

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Ukazała się oferta pobytów indywidualnych do 6 dób w 2018 roku w niżej wymienionych obiektach:

•             DWR „Zgoda” w Karpaczu;

•             Ośrodek i Hotel „Trzy Jeziora” w Wieleniu;

•             Ośrodkach „Elbest Hotels”

Pełna oferta w http://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

Zapraszamy do skorzystania z oferty. Wszelkie dodatkowe informacje w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych, lub pod nr tel. 5-789, 5-643, 5-587, 5-988.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

Ukazała się oferta 1 dniowych wyjazdów rekreacyjnych. Wśród propozycji:

 

·         28.04.2018r.       Dolina  Kokořín w Czechach zapisy od dnia 16.03.2018r.

 

·         19.05.2018r.       Atrakcje Opolszczyzny – zamek w Mosznej zapisy od dnia 29.03.2018r.

 

·         26.05.2018r.       Karpacz wyjazd z okazji Dnia Dziecka zapisy od dnia 19.04.2018r.

 

·         09.06.2018r.       Saska Szwajcaria zapisy od dnia 08.05.2018r.

 

·         16.06.2018r.       Karkonosze w koronach drzew – Jańskie Łaźnie zapisy od dnia 08.05.2018r.

 

Pełna oferta poszczególnych wycieczek w http://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

 

Informujemy, że zgodnie z zapisem § 17 Regulaminu ZFŚS osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń mogą być uczestnikami 1-dniowych wyjazdów rekreacyjnych – maksymalnie dwa razy w roku, wyłączając z limitu wyjazd na pielgrzymkę do Częstochowy z okazji obchodów Dnia Górnika, wyjazdy z okazji Dnia Dziecka dedykowane dzieciom oraz wyjazdy w celu zbioru runa leśnego, tzw. grzybobrania.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

LEKARZE Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w m-cu marcu 2018 r.

 

GINEKOLOG – 23.03.2018r.(piątek) rejestracja od 7.03.18 do 21.03.18r.

 

UWAGA !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 7ºº - 15ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

LEKARZE Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w m-cu marcu 2018 r.

 

ORTOPEDZI – 20.03.2018r.(wtorek) rejestracja od 7.03.2018 do 16.03.2018r.

 

UWAGA !!!

Lekarz ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7ºº - 15ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Wydziału Organizacji i Administracji PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

Bogatyńskie Stowarzyszenie „AMAZONKI” we współpracy z NZOZ MEDICA Centrum Nowoczesnej Diagnostyki w Łodzi organizuje badania mammograficzne. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać kobiety w przedziale wiekowym 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały mammografii, natomiast dla kobiet, które nie mieszczą się w w/w przedziale wiekowym, ale ukończyły 35 rok życia badanie jest płatne i wynosi 50 zł. Badania wykonywane będą w następujących terminach i miejscach:

 

2 marca 2018r. - PGE GiEK Oddział Kopalnia Turów - parking za „Dyrekcją”

3 marca 2018r. – parking Szpitala Gminnego

4 marca 2018r. – parking Bogatyńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Zapisy na badania prowadzone są w godz. 9.00 – 19.00 pod nr telefonów:

Stacjonarny - (42) 254-64-10

Komórkowy - 517 544 004 

Dodatkowe informacje odnośnie badań można uzyskać na stronach poniżej:

www.amazonki.bogatynia.pl

www.salvemedica.pl

 

Przypominamy : Zwrot kosztów badań mamograficznych dla członków związku oraz małżonek członków związku

Rząd wkrótce ma zatwierdzić strategię dla węgla brunatnego, która przypieczętuje wykluczenie tego surowca jako paliwa do produkcji ciepła w gospodarstwach domowych.

Jak informuje "Parkiet" ,strategia dla węgla brunatnego ma zostać zatwierdzona przez rząd w najbliższym czasie. 
- Jesteśmy tuż przed przyjęciem programu dla węgla brunatnego - mówi cytowany przez dziennik minister Tobiszowski. 

Taka strategia nie oznacza przekreślenia inwestycji w nowe odkrywki.  

Dziennik przypomina, że węgiel brunatny odpowiada za jedną trzecią produkcji energii elektrycznej w Polsce, a większość obecnych kopalń w perspektywie 20-30 lat zostanie zamknięta i bez nowych złóż energetyka oparta na tym paliwie przestanie funkcjonować. 

Z wcześniejszych zapowiedzi resortu wynika, że rozważane się możliwości eksploatacji co najmniej trzech nowych złóż: Złoczewa, Gubina oraz Ościsłowa.
 
wnp.pl

Niektóre kraje obroniły branże, na których im zależało. Dlaczego my nie mielibyśmy obronić górnictwa węglowa brunatnego? Węgiel brunatny to paliwo lokalne i najmniej podatne na koniunkturalne, duże wahania cen, mające znaczenie w utrzymywaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dla krajowego bilansu energetycznego konieczne jest co najmniej utrzymanie obecnego poziomu produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w okresie pierwszej połowy XXI w. Nie jest wcale pewne, czy tak się stanie.

Termin wizyty specjalistów - 16.02.2018r.(piątek) , rejestracja od 01.02.2018 do 15.02.2018r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Termin wizyty specjalisty - 16.02.2018r.(piątek) , rejestracja od 01.02.2018 do 14.02.2018r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni  przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Informujemy, że  rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku zimowego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w zimowiskach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych w wysokości 60 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji zakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.

Sprostowanie do artykułu "Kopalniane i Elektrowniane związki zawodowe łączą siły" który ukazał się w internecie i radiu. Przedstawiciele NSZZ Solidarność'80 nie uczestniczyli w żadnym kameralnym spotkaniu z małą grupą dziennikarzy, ( briefingu prasowym)! Na spotkaniu o którym mówi artykuł z organizacjami związkowymi El. Turów i KWB Turów reprezentanci naszego związku nie zgłaszali żadnego akcesu przystąpienia do Międzyzakładowego Komitetu Konsultacyjnego. W NSZZ Solidarność'80 KWB Turów, jedynym organem mającym prawo udzielić taki akces lub podjąć stosowną Uchwałę o umożliwieniu przystąpienia czy też nie - MA Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność'80 KWB Turów! - tak jak czyni to w załączonej Uchwale.

 

Klasy zawodowe trzech szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu zgorzeleckiego funkcjonować będą pod patronatem PGE. W placówkach utworzone zostaną tzw. klasy patronackie, które główny nacisk będą kładły na edukację uczniów pod kątem przyszłych kadrowych potrzeb spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

LEKARZE Z  KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w miesiącu styczniu 2018 r.

 

Termin wizyty specjalistów:
GINEKOLOG - 17.01.2018 r.(środa) , rejestracja od 08.01.2018 do 15.01.2018r.

ORTOPEDZI – 30.01.2018 r. (wtorek), rejestracja od 09.01.2018 do 26.01.2018r.

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć