Aktualności

Na nadchodzący Nowy Rok pragniemy złożyć życzenia wszelkiej pomyślności. Życzymy sił i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów. Sukcesów w pracy oraz życiu osobistym. Podejmowania trafnych decyzji w trudnych sytuacjach. Nade wszystko życzymy zdrowia i spokoju ducha.

 

Partnerska 27 (SPECJALNA OFERTA PARTNERSKA – TYLKO SIM III; kod OFPART3_1)

·         Abonament 17 zł (z e-fakturą) z pakietem internetowym 3 GB

·         Nielimitowane połączenia, SMSy i MMSy do sieci komórkowych i stacjonarnych

·         Umowa na 24 miesiące

·         Opłata aktywacyjna 17pln

 

Partnerska 30 (SPECJALNA OFERTA PARTNERSKA – TYLKO SIM III; kod OFPART3_2).

·         Abonament 20 zł (z e-fakturą) z pakietem internetowym 10 GB

·         Nielimitowane połączenia, SMSy i MMSy do sieci komórkowych i stacjonarnych

·         Umowa na 24 miesiące

·         Opłata aktywacyjna 20pln

 

Partnerska 31 (Specjalna Oferta Partnerska 24 mc – Tylko SIM II; kod ANZ_OFPAR2)

·         Abonament 21 zł (z e-fakturą) z pakietem internetowym 13 GB

·         Nielimitowane połączenia, SMSy i MMSy do sieci komórkowych i stacjonarnych

·         Umowa na 24 miesiące

·         Aneks można zawrzeć najwcześniej na 6 miesięcy przed wygaśnięciem aktualnej umowy

 

Umowy można podpisać w punktach obsługi klienta Polkomtel, posiadając ze sobą aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w Spółce należącej do Grupy Kapitałowej PGE oraz wydrukowany regulamin usługi.

 

Jednocześnie wszystkie dotychczasowe oferty (OFPART1_2, OFPART2_2, ANZ_OFPART) skierowane dla pracowników GK PGE zostały wyłączone z dniem wejścia nowych promocji.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących prosimy o kontakt z Opiekunem Klienta PGE Panem Markiem Jabłońskim pod numerem telefonu 601 131 347 lub adresem e-mail marek.jablonski@plus.pl (ze względu na skalę GK PGE preferowany jest kontakt za pośrednictwem: SMS lub e-mail).

W kwestii górnictwa jesteśmy między młotem a kowadłem; polityka klimatyczna UE i największych państw świata powoduje, że mamy bardzo niewielkie pole manewru - uważa desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki. 

Przekazujemy informację Działu Kadr i Spraw Socjalnych, iż w dniach 28.11.2017 r. od godz. 8.30 do godz. 12.30 oraz 29.11.2017 r. od godz. 8.00 do godz. 12.00 w pomieszczeniach piwnicznych Stołówki Górnik wydawane będą paczki mikołajkowe dla dzieci - na podstawie list, które wpłynęły do Działu DLK. Datę odbioru paczek proszę uzgadniać telefonicznie z Działem DLK, tel. 5-643.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem na okres zimowy 2018 

 

https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

Serdecznie Zapraszamy wszystkich pracowników Oddziału KWB Turów do uczestnictwa w akcji promującej zdrowy tryb życia i profilaktykę przeciwnowotworową pod hasłem "MIASTECZKO ZDROWIA", zorganizowanej przez Pracodawcę z udziałem Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w dniu 8 grudnia 2017 r. od godz. 9.30 do godz. 15.00 w Sali Zbornej.

W trakcie spotkania wykonywane będą:

1. Badania dermatologiczne - ocena znamion w kierunku wykrycia raka skóry. (badanie przy użyciu dermatoskopu)

2. Badania laryngologiczne- badanie w kierunku wykrycia chorób laryngologicznych przy użyciu lampy.

3. Badania z zakresu pulmonologii.

4. Porady z zakresu rehabilitacji

5. Porady dietetyka

6. Nauka samobadania piersi i jąder.

Badania wykonywane będą przez lekarzy specjalistów onkologii klinicznej.

Zapisy na badania dermatologiczne, laryngologiczne oraz z zakresu pulmonologii prowadzi p. Henryka Gajewska - sekretariat działu DL, tel. 5-770 od dnia 24 listopad 2017 r. w godzinach 7.30 - 14.30. Ilość miejsc ograniczona.

Podczas Akcji będzie w ramach promocji zdrowia udostępnione zostaną materiały edukacyjne programów przesiewowych organizowanych przez D, a także ulotki systemu "ONCOSKOPE" zapewniającego szybki dostęp i realizację świadczeń zdrowotnych na podstawie wystawionej dla pacjenta Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO).

Wszystkie badania przeprowadzane są bezpłatnie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 5-770.

ORTOPEDZI – 27.11.2017r.(poniedziałek) rejestracja od 14.11.2017 do 23.11.2017r.

 

UWAGA !!!

Lekarz ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7ºº - 15ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zabawy Barbórkowe, Karczma piwna, Comber Babski, Zabawy dla byłych pracowników oraz wyjazd do Częstochowy :

PGE szacuje, że w okresie I-III kwartału 2017 r. miała około 6,108 mld zł EBITDA i około 2,96 mld zł zysku netto jednostki dominującej - poinformowała spółka w komunikacie. 
Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto po 9 miesiącach 2017 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 41,5 TWh (w tym 29,8 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 26,2 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 29,7 TWh. 

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po 9 miesiącach 2017 roku wyniósł około 6,108 mld złotych, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 3,401 mld złotych, EBITDA segmentu Dystrybucja: 1,807 mld złotych, EBITDA segmentu Obrót: 614 mln złotych, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 239 mln złotych.

Wynik EBITDA zawiera przychody z tytułu rekompensat KDT w wysokości 1,280 mld złotych (w tym 1,211 mld złotych z tytułu korekty końcowej).
Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2,96 mld złotych (czyli 1,58 złotych na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły około 4,193 mld złotych. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2017 r. wyniosło około 4,276 mld złotych.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 9 miesiącach 2017 r. wyniosła 163,9 PLN/MWh.

Szacunkowe kluczowe
dane finansowe PGE
(w mln zł)

III kw. 2017 III kw. 2016 rdr 9M 2017 9M 2016 rdr
EBITDA 2 663 1 643 62% 6 108 4 786 28%
EBITDA powtarzalna 1 523 1 520 0% 4 889 4 401 11%
Nakłady inwestycyjne 1 598 1 907 -16% 4 193 5 597 -25%
Skonsolidowany zysk netto j.d 1 463 656 123% 2 960 1 202 146%
Zysk na akcję (w zł) 0,78 0,35 123% 1,58 0,64 146%

Spółka zastrzega, że podane dane te mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu PGE za 9 miesięcy 2017 r. zaplanowana jest na 7 listopada 2017 r.
 
cire.pl
Do roku 2050 r. będziemy mieli tylko 50 proc. udziału węgla w produkcji energii; nie musi być przy tym redukcji wydobycia węgla - powiedział w środę we Wrocławiu minister energii Krzysztof Tchórzewski. 
Tchórzewski wziął udział we Wrocławiu w III Kongresie Energetycznym. Minister przypomniał, że od półtora roku trwają negocjacje z Komisją Europejską ws. rynku mocy.

Minister energetyki powiedział, że w Polsce energetyka konwencjonalna musi się rozwijać. "Elektrownie muszą być budowane, by uzupełnić energetykę odnawialną" - powiedział Tchórzewski. I dodał, że według unijnej polityki energetycznej średni udział odnawialnych źródeł w produkcji energii UE w 2030 r. ma wynieść 27 proc. "Przy obecnym braku magazynowania energii, niemożliwe, aby w takim systemie mogła energetyka funkcjonować bez rynku mocy, bez energetyki zapasowej, która będzie rezerwowa dla energetyki odnawialnej" - powiedział Tchórzewski.

Minister dodał, że celem Polski do 2050 r. jest to, aby 50 proc. energii elektrycznej było pozyskiwanych z węgla. To, jak pokreślił, nie oznacza redukcji wydobycia, ponieważ zapotrzebowanie na energię w Polsce będzie rosło.
"Wychodzi na to, że na dzień dzisiejszy ilość wydobywanego węgla w Polsce i ilość wytwarzanej energii z węgla nie zmieni się. To znaczy, że w roku 2050 będziemy mieli tylko 50 proc. udziału węgla w produkcji energii, dziś jest to 84 proc." - powiedział Tchórzewski. Dodał, że będzie też sukcesywnie obniżany poziom emisji.

Minister dodał, że w związku z zapotrzebowaniem na energię, Polskę czekają wyzwania inwestycyjne. "Będą budowane nowe źródła energii, które nie będą oparte na węglu. Będą też odtwarzane i modernizowane obecne elektrownie węglowe, bo nie stać nas na to, aby zużyte elektrownie całkowicie odstawić" - mówił Tchórzewski.
 
źródło cire.pl

Zapraszamy Członków naszego związku do zapoznania się z komunikatem https://solidarnosc80.com/spolki/betrans.html

LEKARZE Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w m-cu październiku 2017 r.

 

GINEKOLOG – 20.10.2017r.(piątek) rejestracja od 4.10.17 do 18.10.17r.

 

UWAGA !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 7ºº - 15ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Będą wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe - zapowiedział w Sejmie minister energii Krzysztof Tchórzewski. Rodziny emerytów górników dostaną jeszcze w tym roku po 10 tys. zł. Według szacunków ma to kosztować budżet ponad 2 mld zł.


Już jutro tj. 29 września w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów kobiety będą mogły wykonać badanie mammograficzne. Jeszcze dzisiaj można dokonać rejestracji na nr telefonów:

Stacjonarny - (42) 254-64-10
Komórkowy - 517 544 004

Do wykonania badań zaprasza Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki” oraz Związki Zawodowe, które zwracają dla swoich członkiń spoza przedziału wiekowego 50 - 69 koszt badań.

Mammobus będzie ustawiony od godz. 9.00 – 17.00 tradycyjnie w okolicach parkingu za budynkiem Dyrekcji.

UWAGA !!!

Nasz związek robi zwrot kosztów badań mammograficznych dla członków związku oraz małżonek członków związku ( KWB Turów, Megaserwis, Betrans)

Z a p r a s z a m y!

Zamierzasz przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego? Sprawdź, co musisz wiedzieć

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Jest to emerytura w powszechnym wieku emerytalnym i kiedy się o nią ubiegasz, nie musisz mieć określonego stażu ubezpieczeniowego – liczą się przede wszystkim środki na Twoim koncie emerytalnym w ZUS. Taką emeryturę możesz otrzymać:

 • na swój wniosek (na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej),
 • z urzędu (na podstawie art. 24a ustawy emerytalnej).

Nowy wiek emerytalny dotyczy też okresowej emerytury kapitałowej, którą przyznajemy:

 • na wniosek (art. 12 ustawy o emeryturach kapitałowych),
 • z urzędu (art. 13 ustawy o emeryturach kapitałowych).

ORTOPEDZI –  22.09.2017r.(piątek)  rejestracja od 7.09.2017 do 20.09.2017r.

          

                                                                            UWAGA  !!!

    Lekarz ortopeda będzie przyjmować w przychodni w Zatoniu  przy ul. Mickiewicza 11

 

Rejestracja od godz. 7ºº - 15ºº  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Informujemy, że w dniu   26.09.2017r. będą pobierane miary na mundury górnicze

w godzinach 7ºº- 1200.

 

Ze względu na ograniczone środki , zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 5-597 lub osobisty w Magazynie Odzieżowym w celu uzgodnienia możliwości uszycia munduru. 

 

Potężna transakcja na rynku energetycznym w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Regulator już we wrześniu może zatwierdzić zakup przez PGE aktywów, które należą do francuskiego giganta, spółki EDF. Po przejęciu narodowy czempion będzie wytwarzać ponad 40 proc. prądu w naszym kraju.

09.09.2017r. Winobranie w Zielonej Górze

Zapisy od dnia 04.08.2017r.

23.09.2017r. Praga z rejsem po Wełtawie

zapisy od dnia 04.09.2017r.

30.09.2017r. Świeradów Zdrój i Michałowice „Teatr Nasz”

zapisy od dnia 04.09.2017r.

07.10.2017r. Zamek Karlsztejn i Browar Svijany

zapisy od dnia 07.09.2017r.

21.10.2017r. Kotlina Kłodzka

zapisy od dnia 12.09.2017r.

W załączeniu programy poszczególnych wycieczek

 

Sygnał syreny stoczniowej rozpoczął uroczystości upamiętniające podpisanie porozumień sierpniowych 37 lat temu w Szczecinie.

LEKARZE Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w m-cu wrześniu 2017 r.

 

GINEKOLOG – 29.09.2017r.(piątek) rejestracja od 4.09.17 do 26.09.17r.

 

UWAGA !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 7ºº - 15ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Informujemy, że rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku letniego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w koloniach i obozach oraz wczasach w wysokości 60 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji zakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.

 

Wszystkiego najlepszego wszystkim Energetykom w dniu waszego święta życzy Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność'80 KWB Turów.

Polska Grupa Energetyczna w drugim kwartale wyraźnie poprawiła swoje wyniki w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Największy udział w zysku miał segment energetyki konwencjonalnej.
 
Zgodnie z opublikowanym raportem PGE miała w drugim kwartale 533 mln zł zysku netto, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku grupa poniosła stratę na poziomie 324 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 731 mln zł wobec 171 mln zł straty rok wcześniej.
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,88 mld zł w drugim kwartale wobec 6,53 mld zł rok wcześniej.
 
Jeżeli spojrzymy na dane za całe pół roku, to okaże się, że spółka miała 1,5 mld zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 546 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10,62 mld zł w porównaniu z 13,67 mld zł rok wcześniej.
"Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w pierwszym półroczu 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 1,612 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,222 mld zł. Segment obrotu wygenerował 422 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 169 mln zł" - podaje PGE.
 
"Kontynuujemy trend wzrostu produkcji energii elektrycznej z pierwszego kwartału. 20-procentowy wzrost produkcji z Elektrowni Bełchatów obrazuje skuteczność przeprowadzonej modernizacji i podkreśla rolę węgla brunatnego w polskim systemie elektroenergetycznym. Mając na względzie efektywność wytwarzania modernizujemy również bloki 1-3 w Turowie.
 
Wychodzimy z założenia, że nowoczesna energetyka konwencjonalna, to energetyka minimalizująca swój wpływ na środowisko naturalne, a zarazem charakteryzująca się wysoką sprawnością wytwarzania i dyspozycyjnością. PGE chce być liderem właśnie tak postrzeganej energetyki konwencjonalnej, a dobre wyniki operacyjne i finansowe w I półroczu dowodzą, że obraliśmy właściwy kierunek i konsekwentnie realizujemy cele, które sobie wyznaczyliśmy" - skomentował prezes Henryk Baranowski, cytowany w informacji przekazanej przez spółkę.
 
Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z około 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz około 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
www.money.pl

Polska Grupa Energetyczna w drugim kwartale wyraźnie poprawiła swoje wyniki w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Największy udział w zysku miał segment energetyki konwencjonalnej.

Zgodnie z opublikowanym raportem PGE miała w drugim kwartale 533 mln zł zysku netto, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku grupa poniosła stratę na poziomie 324 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 731 mln zł wobec 171 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,88 mld zł w drugim kwartale wobec 6,53 mld zł rok wcześniej.

Jeżeli spojrzymy na dane za całe pół roku, to okaże się, że spółka miała 1,5 mld zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 546 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10,62 mld zł w porównaniu z 13,67 mld zł rok wcześniej.
"Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w pierwszym półroczu 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 1,612 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,222 mld zł. Segment obrotu wygenerował 422 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 169 mln zł" - podaje PGE.

"Kontynuujemy trend wzrostu produkcji energii elektrycznej z pierwszego kwartału. 20-procentowy wzrost produkcji z Elektrowni Bełchatów obrazuje skuteczność przeprowadzonej modernizacji i podkreśla rolę węgla brunatnego w polskim systemie elektroenergetycznym. Mając na względzie efektywność wytwarzania modernizujemy również bloki 1-3 w Turowie.

Wychodzimy z założenia, że nowoczesna energetyka konwencjonalna, to energetyka minimalizująca swój wpływ na środowisko naturalne, a zarazem charakteryzująca się wysoką sprawnością wytwarzania i dyspozycyjnością. PGE chce być liderem właśnie tak postrzeganej energetyki konwencjonalnej, a dobre wyniki operacyjne i finansowe w I półroczu dowodzą, że obraliśmy właściwy kierunek i konsekwentnie realizujemy cele, które sobie wyznaczyliśmy" - skomentował prezes Henryk Baranowski, cytowany w informacji przekazanej przez spółkę.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z około 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz około 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
www.money.pl

Zapraszamy do odbierania w siedzibie związku nowego biuletynu, mozna również ściągnąć go w wersji PDF tutaj https://solidarnosc80.com/biuletyn.html

Z powodu gorącej debaty na sali sejmowej wokół odwołania ministra spraw wewnętrznych, z godzinnym opóźnieniem zaczęło się w środę połączone spotkanie parlamentarnych zespołów: Górnictwa i Energii pod przewodnictwem posła Ireneusza Zyski oraz Zespołu ds. inwestycji "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju" pod przewodnictwem posła Dariusza Kubiaka, na którym zaprezentowano program dla sektora węgla brunatnego na lata 2017 - 2030 (z perspektywą do 2050 r.).

Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, który jasno zadeklarował, że jego resort podtrzymuje intencję, aby węgiel brunatny znalazł w się w długoletnim miksie energetycznym Polski, a prezentowany program wraz z programem dla górnictwa węgla kamiennego mają być istotnymi „wsadami” do wciąż polityki energetycznej na kolejne dekady, będącej w trakcie formowania.

Złoża - więcej wyzwań, niż "blokerów"
W odniesieniu do eksploatacji nowych złóż, minister podkreślił że Ościsłowo i Złoczew są szczególnie ważne dla jego resortu, a powstanie kopalni w tym drugim miejscu „zaczyna być bezdyskusyjne”. Według ministra w tym obszarze pojawiły się „pewne rafy”, ale bardziej w formie wyzwań niż „blokerów”. Do takich raf zaliczył szczególnie politykę Unii Europejskiej, której założenia klimatyczne określił jako „trudne”, dodając że prace nad nowymi projektami w energetyce przeciągają w czasie negocjacje w Brukseli.

Brunatnego w miksach bez liku
Program dla sektora węgla brunatnego został zaprezentowany przez Jacka Szczepińskiego, dyrektora Poltegor - Instytutu Górnictwa Odkrywkowego, który już na początku przywołał fakt, że to Niemcy, a nie Polska, są największym producentem węgla brunatnego w Europie oraz że są kraje w których stanowi on większą niż w Polsce część miksu energetycznego – taka sytuacja ma miejsce m.in. w Grecji, Bułgarii i Czechach. Dyrektor Szczepiński przypomniał również, że w odniesieniu do polityki klimatycznej UE dostępne obecnie technologie pozwalają na 30 proc. redukcję emisji CO2 względem dzisiaj eksploatowanych bloków, a także na znaczne ograniczenie tlenków siarki i azotu.

Trzy scenariusza dla branży
Twórcy programu ustalili trzy scenariusze dla rozwoju sektora. Nierozwojowy zakłada powolne wygaszanie tej gałęzi energetyki, w bazowym - niezbędne będzie uruchomienie odkrywek w Złoczewie, Gubinie i Ościsłowie (to zapewniłoby paliwo elektrowniom o łącznej mocy 6000 MW, co mogłoby stanowić 25 proc. miksu). Najbardziej optymistyczny dla branży scenariusz rozwojowy zakładał dodatkowo (do scenariusza bazowego) zagospodarowanie złóż w Dębach Szlacheckich, Oczkowicach i Legnicy.

Ostatni scenariusz wydaje się jednak mało realny: nie tylko trzy ostatnie złoża nie mają raczej szans na szybką eksploatację, ale nawet Gubin stoi pod znakiem zapytania, co chwilę po wystąpieniu dyrektora Szczepińskiego skomentował sam minister Tobiszowski. Jak powiedział, o Gubinie nie wspomniał specjalnie, ponieważ ten projekt spotyka się ze zbyt silnymi protestami lokalnego społeczeństwa i wymaga zbyt dużych nakładów finansowych (budowa nowej elektrowni). Już w prywatnej opinii (zaznaczając że nie jest to stanowisko ME) stwierdził, że „albo Gubin, albo Złoczew”.

Elektrownia jądrowa pomoże
Podkreślił jednak jednocześnie, że rząd premier Beaty Szydło nie zamierza blokować możliwości inwestycyjnych kolejnym rządom w następnych latach, ponieważ nikt nie może dokładnie przewidzieć, jak będą realia ekonomiczne i polityczno-prawne za kilka lat. Póki co rozwijana ma być energetyka węglowa, a pomóc w tym powinna budowa elektrowni jądrowej. Przy „uśrednieniu” krajowej emisji CO2 elektrownia jądrowa uzasadniłaby przed instytucjami UE rozwój energetyki węglowej, której Unia jest tak niechętna.

http://nettg.pl

Kopalnie, które pozostały, w większości ledwo przędą. Brakuje na inwestycje, na roboty przygotowawcze. Nie ma odpowiedniego frontu robót. A węgiel spokojnie sobie zalega w zbyt pochopnie zlikwidowanych kopalniach - mówi dla portalu wnp.pl Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Czy może zabraknąć węgla z krajowych kopalń na potrzeby rodzimej elektroenergetyki?

- Im szybciej go zabraknie, tym lepiej. Wówczas bowiem wszyscy się przekonają, że likwidacja kopalń to nic innego, jak eliminowanie polskiego węgla z własnego miksu energetycznego.

Najciekawsze jest to, że o tym, iż może nam zabraknąć węgla, wypowiadają się takie osoby, jak Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, za którego kadencji likwidowano kopalnie.

Jedynie górnicze związki zawodowe sprzeciwiały się temu i starały się bronić kopalń. Natomiast cała reszta domagała się restrukturyzacji górnictwa polegającej głównie na likwidacji kopalń. I wskutek tego mamy to, co mamy. Czyli niedoinwestowane polskie górnictwo.

De facto, nie ma takiej opcji, żeby nam węgla zabrakło, bowiem mamy jego duże zasoby. Natomiast od polityki wobec tego surowca zależeć będzie, czy go wykorzystamy. A jeżeli nie, to sami siebie skażemy na zwiększony import.

Górnictwo jakoś się trzyma i zapewnia Polsce bezpieczeństwo energetyczne mimo, że niektórzy cały czas uważają, że prąd to mają z gniazdka.

Niestety kopalnie, które pozostały, w większości ledwo przędą. Brakuje na inwestycje, na roboty przygotowawcze. Nie ma odpowiedniego frontu robót. A węgiel spokojnie sobie zalega w zbyt pochopnie zlikwidowanych kopalniach.

Jak się mówi, że w czasie koniunktury trzeba myśleć o zabezpieczeniu się na gorsze czasy, to trzeba pamiętać, że to działa również w drugą stronę. 
Czyli?

- Kiedy jest dekoniunktura, to trzeba pamiętać, że ona też nie będzie trwała wiecznie. Zamykanie kopalń powoduje, że w czasie nadejścia koniunktury na węgiel - nie możemy z niej skorzystać.

Dlatego ważne będzie przyjęcie programu dla górnictwa do 2030 roku.

A jeszcze ważniejsze będzie odpowiednie skonstruowanie polityki energetycznej Polski, która będzie bazować na węglu, bowiem nie ma innej alternatywy. Wiedzą o tym także ekolodzy, ale prezentowana przez nich linia światopoglądowa nie pozwala im się do tego przyznać. 
Ostatnio mówi się u nas o potrzebie budowy nowych kopalń...

- Mówi się o potrzebie budowy nowych, a przecież problem jest w utrzymaniu kopalń już funkcjonujących, gdzie brakuje między innymi frontów wydobywczych. Przykładem Polska Grupa Górnicza, która ma wiele do zrobienia w zakresie nadganiania wydobycia.

Niestety, ale te dywagacje na temat nowych kopalń wydają się nieco abstrakcyjne, gdyż dotyczy to dalekiej perspektywy czasowej. I tak naprawdę wszystko można obiecać, tylko pozostaje pytanie: kto te obietnice zrealizuje i kto będzie z nich rozliczany.

Obietnic mamy już całą masę, wystarczy tu wspomnieć o zapewnieniach dotyczących załatwienia sprawy deputatów węglowych.

gornictwo.wnp

 
Walne zgromadzenie ZE PAK przegłosowało wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 65,56 mln zł, czyli 1,29 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. 
Dzień dywidendy ustalono na 4 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy na 16 sierpnia 2017 roku.

Kwota dywidendy stanowi 49,89 proc. wysokości osiągniętego w 2016 roku zysku. Pozostałą część zysku w wysokości 65,84 mln zł spółka przeznaczy na zasilenie kapitału zapasowego.
Ostatni raz spółka wypłaciła dywidendę z zysku za 2014 rok. Dywidenda na akcję wynosiła wówczas 1,2 zł.
 
cire.pl

PGE zmienia politykę dywidendy, bo zysk chce przeznaczyć na rozwój i inwestycje. Górnicy i energetycy przez trzy lata nie dostaną ani złotówki... Tysiące akcjonariuszy Polskiej Grupy Energetycznej z województwa łódzkiego nie otrzyma ani złotówki dywidendy z ponad 1,5 miliarda złotych zysku energetycznego potentata. Tak będzie też w kolejnych dwóch latach. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE ostatecznie zatwierdziło zaproponowaną przez zarząd koncernu zmianę polityki dywidendy na najbliższe trzy lata. Decydujący głos w tej sprawie miał większościowy akcjonariusz koncernu, czyli Skarb Państwa, który posiada obecnie 57,30 proc. akcji PGE. Cały ubiegłoroczny zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy. Wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku za lata 2016-2018 zarząd energetycznej grupy zapowiedział już w maju, jednak ostateczną uchwałę w tej spawie musiało podjąć jeszcze walne zgromadzenie. PGE swoją decyzję tłumaczy ambitnym i długoterminowym planem rozwoju. W najbliższych latach musi dokończyć wielomiliardowe inwestycje w Opolu i Turowie, gdzie powstają nowoczesne bloki energetyczne opalane węglem. Nie bez znaczenia są też tzw. koszty środowiskowe, jakie musi ponieść energetyczna grupa w związku z regulacjami przyjmowanymi przez Unię Europejską. Henryk Baranowski, prezes PGE, zapowiedział, że po zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji PGE zamierza powrócić do wypłaty dywidendy na dotychczas obowiązujących zasadach, według których na dywidendę przeznaczane byłoby od 40 do 50 proc. zysku. Niezadowolenia z decyzji PGE nie kryją pracownicy bełchatowskiej elektrowni oraz kopalni, którzy posiadają akcje pracownicze i w poprzednich latach otrzymywali dywidendę. - Często pracownicy słyszeli od pracodawcy, że jeśli nawet są mniejsze wynagrodzenia, to korzystają z tych zysków, pobierając dywidendę. W tej chwili załoga nie ma ani dywidendy, ani podwyżek. Mówiąc wprost: załoga jest wkurzona - mówi Andrzej Nalepa, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w elektrowni Bełchatów. Pracownicy elektrowni, którzy nie sprzedali wcześniej akcji, posiadają pakiety od 5 do 8 tys. akcji. Nieco mniej stracą górnicy z Bełchatowa, którzy mają od 1,3 do 1,7 tys. akcji. W tłustych latach energetycy mogli liczyć nawet na kilkanaście tysięcy złotych z dywidendy. Na przykład w 2011 roku dywidenda wynosiła aż 1,84 zł. Mniejszy zastrzyk gotówki trafiał do górników. W ostatnich latach dywidenda była systematycznie zmniejszana. W 2015 r. wynosiła 78 groszy od akcji, a w ub. roku już tylko 25 groszy.

dzienniklodzki.pl

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów obchodzi w tym roku Jubileusz 70-lecia istnienia. Oficjalne uroczystości odbyły się 19 czerwca w Sali Zbornej. Tradycyjnie Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych oraz odegrania przez Orkiestrę Zakładową KWB Turów hymnów. 

Informujemy, że w dniu 30.05.2017r. w godzinach 7ºº- 1100 będzie możliwość przymiarki uszytych mundurów górniczych w obecności pana krawca. (pobrane miary w IV 2017r.) .

 Informujemy, iż z dniem 12 maja 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (TWOJEJ SKOK).

www.bfg.pl ; komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 12, 16 maja 2017 roku.

 

Wypłaty środków

Wypłaty środków gwarantowanych będą wypłacane od 22 maja do 21 lipca przez oddziały

Banku Zachodniego WBK S.A. (Zgorzelec ul. Wolności 11; Bogatynia ul. Daszyńskiego 4 a b c).

Przy wypłacie wymagany jest dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu.

Lista dostępnych placówek w/w podmiotu dostępna na stronie BFG – załącznik nr 1.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się pod adresem:

http://www.bfg.pl/zasady-gwarantowania-depozytow

 

Płatność raty

Począwszy od miesiąca czerwiec 2017 roku miesięczne płatności należy regulować bezpośrednio na rachunek pożyczki, zgodnie z harmonogramem.

Numer rachunku klienci posiadają na umowie pożyczki konsumpcyjnej, strona 4 pkt. 27 oraz 28.

Dodatkowo z pionu Centrali Twojej Skok, zostały do klientów wystosowane pisma z odpowiednim numerem konta.

 

W przypadku pytań został uruchomiony kontakt telefoniczny pod numerem:

77 550 34 52lub infolinia 801 311 011.

Szanowni Członkowie związku NSZZ Solidarność‘80 KWB Turów.

W 2017 roku obchodzimy piękny Jubileusz, ćwierćwiecze działalności związkowej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność’80 w KWB Turów.

Minęło 25 Lat od chwili powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność’80 w Kopalni Turów.

To czas wielkich zmian zarówno w Europie w Polsce jak i w Naszej Kopalni.

Nasz Związek podjął się obrony interesów wszystkich grup pracowniczych występujących w naszym zakładzie pracy uważając, że nie ma zawodów mniej lub więcej ważnych.

Wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, dlatego też obdarzamy szacunkiem wszystkich pracowników KWB Turów. Byliśmy i jesteśmy uczestnikami, współautorami stroną wszystkich Umów i Układów, Porozumień i Regulaminów, obejmujących obszar spraw pracowniczych i społecznych w relacjach ze stroną pracodawcy.

 

Uważamy, że Dialog jest najlepszą formą przedstawiania swoich racji, która najszybciej prowadzi do rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez uczestniczące strony z poszanowaniem ich poglądów, a Ten jubileusz jest swego rodzaju podsumowaniem naszej 25-cio letniej działalności, naszych dokonań, naszej aktywności i naszej drogi i pozycji którą NSZZ -S 80 wypracował.

Związek to przede wszystkim ludzie! Dziś nadarza się wspaniała okazja, aby podziękować Wam Wszystkim, za aktywność i zaangażowanie, za wiele wspólnych inicjatyw zrealizowanych z korzyścią dla wszystkich pracowników KWB Turów.

Również wielkie słowa uznania nalezą się przedstawicielom Pracodawcy, którzy prowadzili i prowadzą dotychczasowy dialog oraz przejawili wolę rozwiązywania problemów z poszanowaniem zobowiązań wobec strony społecznej i pracowników – takie wartości szczególnie doceniamy!

Naszym działaczom związkowym pracownikom KWB Turów, życzymy dalszych owocnych działań, poczucia satysfakcji z wykonywanych zadań, serdeczności, wdzięczności i dowodów uznania od tych, dla których nie szczędzicie wysiłku, swojego czasu i zaangażowania.

Składamy również najserdeczniejsze życzenia, dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, oraz satysfakcji ze związkowej i zawodowej aktywności.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność’80 KWB Turów. 

 

Galeria zdjęć : https://solidarnosc80.com/galeria-zdjec/61,obchody-xxv-lecia-nszz-solidarnosci-80-2017-05-12.html

Komunikat nr 54 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r.

W dniu 15 maja 2017 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej listę deponentów, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z późn. zm.) (dalej: „ustawa o BFG”). Lista ta stanowi podstawę do sporządzenia przez Zarząd Funduszu listy wypłat przekazywanej podmiotowi, za pośrednictwem którego dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych deponentom.

W dniu 16 maja 2017 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 446/DGD/2017 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Zgodnie z wymogami ustawy o BFG, przedmiotowa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej dokonywane będą za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „BZ WBK S.A.”) w okresie od 22 maja 2017 r. do 21 lipca 2017 r. na podstawie listy wypłat przekazanej przez Fundusz. Obsługa wypłat środków gwarantowanych odbywać się będzie w oddziałach BZ WBK S.A., wskazanych na stronie internetowej www.bzwbk.pl. Lista tych oddziałów stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 446/DGD/2017. Wypłaty we wskazanym trybie nie obejmują środków objętych gwarancjami ponad równowartość w złotych 100.000 euro w przypadkach określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG*.

W celu odebrania środków gwarantowanych, których wypłata realizowana jest za pośrednictwem BZ WBK S.A., deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się – z dokumentem tożsamości (osoby fizyczne) lub aktualnym dokumentem rejestrowym (np. odpisem z KRS) oraz dokumentami tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) – w wybranym przez siebie oddziale BZ WBK S.A. Deponenci będą mieli możliwość zlecenia przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek w innym banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo wypłaty środków w formie gotówkowej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku. Natomiast w przypadku zamiaru dokonania wypłaty kwoty przekraczającej 25 tys. zł w formie gotówkowej, konieczne jest poinformowanie o takim zamiarze wybranego oddziału BZ WBK S.A. z wyprzedzeniem 2 dni roboczych (osobiście).

Szczegółowe zasady dokonywania wypłat określa „Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej realizowanych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna”, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 446/DGD/2017.

BZ WBK S.A. nie pobiera od deponentów Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej opłat za wypłatę środków gwarantowanych.

Środki objęte gwarancjami ponad równowartość w złotych 100.000 euro, w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG, są wypłacane na indywidualny wniosek deponenta, skierowany bezpośrednio do Funduszu. Więcej informacji na ten temat (w tym formularz wniosku) dostępnych jest na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.bfg.pl.

Po zakończeniu wypłat przez BZ WBK S.A. środki gwarantowane będą wypłacane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych oraz nieobjęte ochroną gwarancyjną mogą być dochodzone od Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. W przypadku ogłoszenia jej upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

 • infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
 • e-mail: kancelaria@bfg.pl,
 • adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

Kontakt z BZ WBK S.A.:

 • infolinia: 61 286 97 15 (dla osób dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych) (opłata za połączenie wg cennika operatora osoby dzwoniącej).

np. gdy środki lub należności deponenta, będącego osobą fizyczną pochodzą z: odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego takim budynkiem, samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, wykonania na rzecz deponenta podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, wypłaty odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej, wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Dla poprawienia funkcjonalności naszej strony internetowej wykonaliśmy kilka poprawek w co wchodzi : Paginacja aktualności według lat – teraz każdy rok będzie oddzielnie, umieszczenie odnośnika do Facebooka – teraz za pomocą jednego kliknięcia wejdą państwo na naszego Facebooka oraz można polubić naszą stronę, oraz dla członków naszego związku ze spółek zrobiliśmy oddzielnie zakładki.

Prosimy o „odświeżenie” strony i zapisanie jej ponownie, oraz życzymy miłego korzystania z naszych portali informacyjnych. Przypominamy także że zbieramy w siedzibie związku numery telefonów, gdyż często wysyłamy informacje sms.

W dniu 17.06.2017r. godz. 15 00 – 22 00 odbędzie się Festyn przy Hotelu Rychło w Bogatyni.

Uprawnionymi do udziału w imprezie są pracownicy, emeryci i renciści Oddziału wraz z członkami rodzin 

w myśl zasad określonych
w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Festyn uświetnią występy zespołów: PAPA D, POPARZENI KAWĄ TRZY, MYTHOS, NEW GONG przewidziany jest również KONCERT ORKIESTRY ZAKŁADOWEJ,WYSTĘP CHÓRU SENIORA Z BOGATYNI, a dla najmłodszych atrakcje: eurobungy, kule wodne, zjeżdżalnie, bańki mydlane, kartonowe zamki, malowanie twarzy, doplatanie warkoczyków, wielkie chusty, chodzące maskotki.

 

Warunkiem uczestnictwa w festynie są zapisy dokonywane osobiście w Dziale Kadr
i Spraw Socjalnych w terminie od 10.05.2017r. do 31.05.2017r. w godz. od 6
00 do 14 00.

 

W momencie zapisu uczestnik festynu otrzyma:

 

program, regulamin festynu, wstępnie opracowany harmonogram transportu;

opaski jednorazowe na rękę dla wszystkich zapisanych osób, uprawniające do skorzystania
z transportu zakładowego oraz wejścia na teren Hotelu Rychło;

talony żywieniowe.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE TALONÓW:

W trakcie zapisów będzie prowadzona sprzedaż talonów żywieniowych według ustalonego, zróżnicowanego menu dla dorosłych i dzieci.

 

Pełny koszt talonu osoby dorosłej: 49 zł

Pełny koszt talonu dziecka: 34 zł

 

 

 • ulgowa odpłatność pracowników i członków rodzin:

dochód na 1 osobę w rodzinie

osoba dorosła

dziecko

do 2100

10 zł

5 zł

powyżej 2100

12 zł

5 zł

 

 • ulgowa odpłatność emerytów, rencistów i członków rodzin:

osoba dorosła – 10 zł

dziecko – 5 zł

 

Menu dla osoby dorosłej: Menu dla dziecka:

- karczek z grilla z dodatkami - kiełbasa z grilla z dodatkami

- kiełbasa z grilla z dodatkami - hot dog

- bigos, pieczywo - frytki z ketchupem

- piwo 0,5 l - popcorn

- pajda chleba z dodatkami - wata cukrowa

- napój 0,5 l - napój 0,5l

 

INFORMACJE DOT. TRANSPORTU

 

Dla uczestników zostanie zapewniony transport autokarowy wg miejscowości i tras określonych
we wstępnym, poniższym harmonogramie. W związku z tym, iż harmonogram jest wstępnie opracowany przy zapisie należy podać przystanek wsiadania oraz godzinę powrotu z imprezy 19:00 lub 22:00. Po zakończeniu zapisów ostateczny harmonogram zostanie przekazany do wiadomości załogi.

 

Dowóz na festyn:

 

PRZYSTANKI

GODZINY ODJAZDU

 1. Pisarzowice

 2. Lubań, Zajezdnia PKS

 3. Lubań, dworzec PKS

 4. Lubań, Łużycka (k/Domu Cygana)

 5. Lubań, k/szpitala

 6. Zaręba

 7. Siekierczyn

14 : 00

 1. Zalipie

 2. Platerówka

 3. Włosień

 4. Mikułowa

 5. Studniska Dolne i Górne

 6. Sulików

14 : 00

 1. Radzimów

 2. Bierna

 3. Wielichów

 4. Miedziana

 5. Stary Zawidów

14 : 00

 1. Zawidów PKP

 2. Zawidów, ul. Spokojna

 3. Zawidów, Rynek

 4. Zawidów PKS

 5. Wrociszów Górny

 6. Wrociszów Dolny

14 : 00

 1. Kopaczów góra i PKS

 2. Porajów

 3. Sieniawka

14 : 10

 1. Opolno Zdrój (PKS, bloki)

 2. Jasna Góra

 3. Bogatynia, Białogórska

14 : 20

 1. Posada,

 2. Działoszyn k/Popularnej

 3. Działoszyn PKS

 4. Trzciniec

 5. Zatonie PKS

14 : 20

 1. Zgorzelec - przystanki pracownicze wraz z przystankami po trasie

14 : 00

 

 

miejscowości zamieszkania dla osób, które wyraziły chęć powrotu
o godz.19:00 jak niżej:

 

PRZYSTANKI

GODZINA ODJAZDU

OKOLICE BOGATYNI

1. Kopaczów góra i PKS

2. Porajów

3. Sieniawka

19 : 00

Zatonie, Trzciniec, ZGORZELEC z przystankami po trasie

 

19 : 00

OKOLICE ZGORZELCA do Lubania (Sulików, Zawidów, Siekierczyn, Zaręba i inne miejscowości)

 

19 : 00

 

 

Powrót do miejscowości zamieszkania po festynie planowany jest o godz. 22:00 według miejscowości oraz tras podanych w harmonogramie, w związku, z czym prosimy o jego przestrzeganie.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

1.Opaski są jednorazowe, należy je założyć dopiero przed festynem. Założona
i zerwana opaska nie będzie uprawniała do skorzystania z transportu i wejścia na teren Ośrodka.
 

 

2.Osoby uprawnione, które zapisały się w DLK, otrzymały opaski, kupiły talony, a nie będą mogły uczestniczyć w festynie nie mogą przekazać opasek i talonów osobie niezwiązanej
z zakładem pracy. 

 

3.Zwrot pieniędzy za zakupione, a niewykorzystane talony nie będzie dokonywany.

 

4.Od kwoty dofinansowania do talonów będzie naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych:

 

>w przypadku pracowników przez listę płac z wynagrodzenia,

 

>w przypadku emerytów i rencistów tylko wtedy, gdy dofinansowanie do różnych form i świadczeń socjalnych w momencie zapisów przekroczy kwotę wolną od podatku – wówczas zryczałtowany podatek emeryt/rencista zobowiązany jest wpłacić w trakcie zapisów (emeryt/rencista 3,90 zł, dziecko emeryta/rencisty 2,90 zł).

 

5. Niezależnie od realizacji talonu, podczas festynu będzie możliwość zakupienia produktów
w punktach gastronomicznych na terenie Hotelu Rychło.

 

6. Każdego uczestnika obowiązuje regulamin festynu oraz harmonogram transportu, który otrzyma w momencie zapisu.

 

7. Oddział KWB Turów nie zapewnia miejsc parkingowych.

 

Szczegółowe informacje w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych

 

nr tel. 5-587; 5-789; 5-643; 5-988, 5-234

 

 

 

Zapraszamy!   

 

                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

22.04.2017r.      Zamki Saksonii - zapisy od dnia 05.04.2017r.

 

13.05.2017r.      Kotlina Kłodzka - zapisy od dnia 19.04.2017r.

 

27.05.2017r.      Lipsk  Park Rozrywki Belantis(z okazji Dnia Dziecka) - zapisy od dnia 25.04.2017r.

 

10.06.2017r.       Czeska Szwajcaria - zapisy od dnia 09.05.2017r.

 

24.06.2017r.       Berlin - zapisy od dnia 23.05.2017r.

 

09.09.2017r.       Winobranie w Zielonej Górze - Zapisy od dnia 04.08.2017r.

 

 

Informujemy, że zgodnie z zapisem § 17 Regulaminu ZFŚS osoby uprawnione 

do korzystania ze świadczeń mogą być uczestnikami 1-dniowych wyjazdów rekreacyjnych – maksymalnie dwa razy w roku, wyłączając z limitu wyjazd
na pielgrzymkę do Częstochowy z okazji obchodów Dnia Górnika, wyjazdy
z okazji Dnia Dziecka dedykowane dzieciom oraz wyjazdy w celu zbioru runa 
leśnego, tzw. grzybobrania.

To koniec. Po 34 latach jedna z najmłodszych kopalń w Polsce – Krupiński – przestaje istnieć.

Prezydent USA Donald Trump podpisał we wtorek dekret o tzw. „niezależności energetycznej”. Akt wycofuje regulacje Planu Czystej Energii wprowadzonego przez poprzedniego prezydenta Baracka Obamę, który ograniczał emisję gazów cieplarnianych w elektrowniach węglowych.

W ubiegły piątek 10 marca br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań dla wydobyciu odkrywki węgla brunatnego Ościsłowo. Postępowanie w tej sprawie toczyło się z wniosku PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin. 

ORTOPEDZI – 24.03.2017r.(piątek) rejestracja od 15.03.17 do 22.03.17r.

 

UWAGA !!!

Lekarz ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7ºº - 15ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 234.

 

Informujemy, że w dniu 04.04.2017r. będą pobierane miary na mundury górnicze

w godzinach 7 - 12

 

Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 5-597 lub osobisty w Magazynie Odzieżowym do dnia 27.03.2016r. w celu uzgodnienia możliwości uszycia munduru. 

 

Nie wszyscy wiedzą, że w oddalonej o kilka kilometrów od granicy z Polską niemieckiej miejscowości Janschwalde działa olbrzymia elektrownia na węgiel brunatny wydobywany z okolicznych kopalni odkrywkowych. 20 kilometrów dalej w polskim Gubinie, miała powstać elektrownia węglowa wraz z okalająca ją odkrywkową kopalnią węgla brunatnego. Miała, bowiem przedstawiciele niemieckich gmin przygranicznych oraz Greenpeace złożyli protesty, które przyczyniły się do wstrzymania realizacji tej inwestycji. Niemcy mogą. Polska już nie.

Opór Czechów wciąż trwa. Strona czeska nie chce odpuścić, pomimo licznych wyjaśnień ze strony kopalni odkrywkowej „Turów”. Ciągle narastają obawy Czechów o negatywny wpływ działalności polskiej kopalni na poziom wód gruntowych w przygranicznych, czeskich miejscowościach.

Dwóch podejrzanych ws. korupcji w Elektrowni Szczecin pozostanie w areszcie - poinformowała szczecińska prokuratura okręgowa. W sprawie dostarczania do elektrowni biomasy niespełniającej norm zarzuty usłyszało 12 osób. 

Rada nadzorcza ZE PAK powołała w piątek prezesa spółki. Do zmian doszło też na stanowiskach jej wiceprezesów. 

INFORMATOR

DOTYCZĄCY WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY w 2017r.

 

Bogatyńskie Stowarzyszenie „AMAZONKI” we współpracy z NZOZ MEDICA Centrum Nowoczesnej Diagnostyki w Łodzi organizuje badania mammograficzne. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać kobiety w przedziale wiekowym 50 – 69, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały mammografii, natomiast dla kobiet, które nie mieszczą się w w/w przedziale wiekowym, ale ukończyły 35 rok życia badanie jest płatne i wynosi 50 zł. Badania wykonywane będą w następujących terminach i miejscach:

6 marca 2017r. – Sklep „DELIKATESY” w Porajowie

7 marca 2017r. – parking Bogatyńskiego Ośrodka Kultury

8 marca 2017r. - PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Turów - parking za „Dyrekcją”

Zapisy na badania prowadzone są w godz. 9.00 – 19.00 pod nr telefonów:

Stacjonarny - (42) 254-64-10

Komórkowy - 517 544 004

Dodatkowe informacje odnośnie badań można uzyskać na stronach poniżej:

www.amazonki.bogatynia.pl

www.salvemedica.pl

jak również w Bogatyńskim Stowarzyszeniu „AMAZONKI” pod numerem telefonu 889 696 556. 

Informujemy, że  rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku zimowego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w zimowiskach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych w wysokości 60 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji zakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.

Ostatnie 12 miesięcy to fenomenalny czas dla giełdy. Jej notowania są na najwyższym poziomie od 9 lat. Są spółki, które jak JSW, dały zarobić ponad 500 proc! Co dziesiąta - co najmniej podwoiła wartość akcji, tak jak producent "Wiedźmina". Na hossie bogaci się m.in. Zygmunt Solorz-Żak, którego udziały w ZE PAK zwiększyły wartość o prawie 300 mln zł.

Informujemy iż w dniach 29,30 i 31 marca realizowane będą przez lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, specjalistyczne badania angiologiczne,układu moczowego - płciowego oraz tarczycy.

Informacja znajduje się w pliku PDF

GINEKOLOG –  01.03.2017r.(środa)  rejestracja od 10.02.17 do 28.02.17r.

UWAGA  !!!

    Lekarze ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni  przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

 

Oferta pobytów indywidualnych do 6 dób w 2017 roku w obiektach:

DWR „Zgoda” w Karpaczu; Ośrodek i Hotel „Trzy Jeziora” we Wieleniu; Ośrodkach „Elbest Hotels”

8 lutego 2017 r., o godz. 11:00, w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu, odbędzie się kolejne spotkanie z dr n. med. Marcinem Wolskim, ordynatorem Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii WS - SPZOZ w Zgorzelcu. Spotkanie w całości poświęcone będzie problematyce chorób przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem jelita grubego. Współgospodarzem przedsięwzięcia jest Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu, który otworzył przestrzeń nie tylko dla własnych studentów, ale też dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Spotkanie jest kontynuacją długoterminowej kampanii edukacyjnej dotyczącej profilaktyki onkologicznej. WS - SPZOZ w Zgorzelcu  realizuje trzy niezależne programy badań profilaktycznych, adresowane do osób aktywnych zawodowo. W myśl działania pod nazwą "Aktywne i zdrowe starzenie się" szpital realizuje już bezpłatne badania mammograficzne i bezpłatne badania cytologiczne, w tym tzw. szybką cytologię u położnej. W najbliższym czasie uruchomione zostaną także badania kolonoskopowe.

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zachorowalność na nowotwory jelita grubego wzrosła kilkakrotnie. O przyczynach tego zjawiska, metodach leczenia raka oraz sposobach zapobiegania jego rozwojowi - już podczas środowego spotkania ze specjalistą. Wstęp wolny.

Źródło: WS-SPZOZ w Zgorzelcu

W środowym wydaniu Gazety Polskiej ukazał się wywiad z prezesem PGE GiEK S.A. Sławomirem Zawadą.  Choć obszerny materiał zawiera szereg informacji dotyczących m.in. inwestycji PGE GiEK przeprowadzanych na terenie całego kraju, miejscami zawiera również szczególnie istotne z punku widzenia funkcjonowania naszych dwóch największych przedsiębiorstw z terenu powiatu. I co za tym idzie, stabilności zatrudnienia kilkutysięcznej rzeszy pracowników.

Duże zainteresowanie wsparciem dla odchodzących z pracy górników. Jak podała rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Katarzyna Jabłońska-Bajer, 1716 pracowników zadeklarowało chęć skorzystania z pakietu osłonowego. - 324 osoby chcą skorzystać z jednorazowych odpraw pieniężnych, pozostali chcą odejść na urlopy górnicze - wyjaśniła.

Jak poinformował BiznesAlert.pl, Toshiba ogłosiła, ze wycofuje się z budowy elektrowni jądrowych po tym, jak tego rodzaju działalność w USA przyniosła jej miliardy dolarów strat - zakomunikował Wall Street Journal. To niepokojący sygnał dla całej branży nuklearnej. Polska ma w tym kwartale przesądzić o losie własnego programu budowy elektrowni jądrowej. 

Na Pomorzu nie powstanie jednak elektrownia atomowa? - Projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej został zawieszony - przyznał w RMF FM minister energii Krzysztof Tchórzewski.

do Szpindlerovego Młyna (areał Sv.Peter) w Czechach
w dniu 18.02.2017r.(sobota)

 

 

Dzisiaj nastąpiły zmiany w KWB Turów. 

Nowym dyrektorem Oddziału został Leszek Sondaj.

Życzymy owocnej pracy.

w zakładce https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html znajduje sie najnowszy katalog Elbest na rok 2017 w wersji PDF zapraszamy do zapoznania sie.

Ortopedzi – 27.01.2017r.(piątek) rejestracja od 11.01.17 do 26.01.17r.

Ginekolog - 27.01.2017r. (piątek) rejestracja od 11.01.17 do 26.01.17r.

UWAGA !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmowali w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatynia przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Temperatura w miejscu pracy człowieka wpływa na jego wydajność, samopoczucie i zdrowie. W skrajnych przypadkach może zagrażać życiu. Jeśli odbiega znacznie od optymalnej (komfortowej), powoduje, że praca staje się mniej efektywna, uciążliwa, a nawet szkodliwa dla zdrowia.

Według specjalistów z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi,

 komfortowe temperatury otoczenia dla różnych rodzajów pracy wynoszą:

20 – 22,8°C dla pracy lekkiej w pozycji siedzącej zimą,

18,3°C dla pracy średnio ciężkiej,

15,5°C dla pracy bardzo ciężkiej.

 • Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
  Obecnie najniższe wynagrodzenie za pracę dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1850 zł brutto. Ustawa zmienia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosić będzie 2 tys. zł brutto.
 • Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto
   

• Wprowadzenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu, w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż jeden miesiąc.

• Niewypłacanie w takiej sytuacji wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej zagrożone jest grzywną od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

• Zmiana minimalnej wysokości stawek miesięcznych, ryczałtów za wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług w przeliczeniu na godziny wykonywania zlecenia lub świadczenia usług - muszą wynosić co najmniej 13 zł brutto.

• Wprowadzenie obowiązku potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

• Prawidłowa ewidencja godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług może być sporządzona w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Powinna ona dokładnie określać czas, jaki przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi poświęcił na wykonywanie czynności. Należy ją sporządzać raz w miesiącu. W przypadku, gdy strony nie ustalą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie będzie samodzielnie wskazywał liczbę godzin w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

 • Wprowadzenie obowiązku przechowywania odpowiedniej dokumentacji przez okres trzech lat

Dający zlecenie ma obowiązek przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających ich liczbę przez okres trzech lat od dnia wymagalności danego wynagrodzenia.

Ustawa znajdzie zastosowanie do umów zawartych po 1 stycznia 2017 roku, ale również do umów zawartych przed tą datą, trwających w dniu wejścia ustawy w życie. W związku z tym, należy sprawdzić zgodność zawartych umów z nowymi przepisami i - w razie potrzeby – dokonać ich zmiany.

 

źródło: pulsHR

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć